Disculpe, pero la traducción a español de esta página no está disponible. Leer una traducción automática de esta página realizada por Google

Cangen Môn ac Arfon

Sefydlwyd y gangen ym mis Chwefror 1988 gyda 14 o aelodau.  Y bwriad oedd bod yn ddolen gyswllt yn yr ardal hon i’r rhai fyddai ar ymweliad o’r Wladfa a dyna ein bwriad hyd heddiw.
 
Yn ôl yr arfer, cynhaliwyd tri chyfarfod eto eleni a’r rheni yn amrywiol iawn. Flwyddyn yn ôl, a hynny ychydig cyn cyhoeddi’r cylchlythyr blynyddol, bu Esyllt Nest Roberts de Lewis yn sôn am y profiad o addasu i fywyd y Wladfa. Ar gyfer ein cyfarfod cyntaf eleni gwahoddwyd Judith Jones o’r Gaiman, oedd yma’n gweithio gyda’r Presbyteriaid, i roi ei hargraffiadau hi o addasu i fyw yng Nghymru.
Ddiwedd Chwefror dathlwyd Gŵyl Ddewi gyda swper wedi ei arlwyo gan gwmni lleol. Yna, ddechrau Mehefin cafwyd sgwrs ddifyr gan un o’n haelodau sydd wedi bod yn mynd â grwpiau allan i’r Wladfa.
Mae gan ein cangen ni ryw 60 o aelodau ond mae digon o le i ragor. Dim ond £3 y flwyddyn yw’r tâl aelodaeth ac o’r enillion hyn rydym yn gallu cyfrannu at Eisteddfod y Wladfa. I’r rhai sydd wedi ymweld â’r lle, derbyn croeso hael a chael profiadau byth gofiadwy, mae dod yn aelod o’r gangen sy’n cyfarfod ym Mangor yn ffordd dda o ddiolch am a gafwyd.
Am fanylion am y cyfarfodydd cysylltwch â cathrin.williams@gmail.com neu ffoniwch 01248 712576.
Cyfarfod Cangen Môn ac Arfon


Cyfarfod blynyddol 2013
Cyfarfod blynyddol 2013
Aelodau yn mwynhau
3 fu yno o’r dechrau ac sy’n dal i ddod - Eirian Larsen, Olwen Jones, a Nia Wyn Williams gyda C Williams - un o'r sylfaenwyr. Y sylfaenwyr eraill oedd Ken Jones, Robin Roberts, a Sian Gwenllian.

Arfon Gwilym yn diddanu
Cathrin Williams wedi derbyn blodau
     

Diseñado web y alojamiento por: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration