Ymfudwyr i'r Wladfa

Ymfudodd nifer o bobl o siroedd Cymru i’r Wladfa, ac y mae'r dolenni isod yn rhoi gwybodaeth am rai ohonynt.

Ymfudwyr o Sir Gaerfyrddin

Ymfudwyr o Flaenau Gwent
     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration