Y Gymdeithas yn yr Eisteddfod Genedlaethol


Mae'r Gymdeithas yn cael stondin ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol pob blwyddyn ers 1997, ac ers 2008 yn trefnu nifer o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos:

2012 - Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg


Cafwyd wythnos brysur ar Faes Llandŵ.
Gweneira a Gwilyml enillydd cystadleuaeth (c)Daniel Hughes
Elvey MacDonald yn cyflwyno Nigel Callaghan o Dechnoleg Taliesin luniodd y wefan
Cyfarfod lansio'r wefan
Gwrando ar sgwrs am y wefan newydd

Teulu Bod Iwan, Bryn Crwn, yn yr Eisteddfod
Mwynhau yfed mate gyda Elvira Moseley (nee Austin)
Gwilym Roberts wedi cael bargeinion ar Faes y Steddfod!
Gwilym Roberts, Hazel Charles Evans, Isiaias Grandis a Sandra De Pol

Isaias Grandis, Dysgwr y Flwyddyn 2012 gyda'i athrawes gyntaf Hazel Charles Evans
Isaias Grandis, Dysgwr y Flwyddyn 2012 gyda'i athrawes gyntaf Hazel Charles Evans
Julia Hawkins, Dysgwr y Flwyddyn 2010, Mavis Griffiths ac Isaias Grandis
Sandra De Pol, Dysgwr y Flwyddyn 2000, Isaias Grandis ac Azul De Pol

Sandra De Pol yn cyflwyno blodau i ddiolch i Morfudd Slaymaker am ei gwaith hi a'i diweddar w^r Eric gyda'r myfyrwyr ddeuai i Lambed
Isaias Grandis yn tynnu y raffl ar y dydd Sadwrn
Catrin Miles, Maer Aberteifi, gefeilldref Trevelin yn cyflwyno rhodd i Isaias Grandis mewn sosial yn Aberteifi2010 - Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd


Cafwyd wythnos hwylus a llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd 2010. Cafwyd cryn ddiddordeb yn yr arddangosfa Ymfudwyr o Flaenau Gwent gan Eirionedd Baskerville (Darllenwch mwy yma - PDF). Bu gweithgareddau'r prynhawn yn llwyddiannus a gan mai Edith MacDonald oedd arweinydd Undeb Cymru a'r Byd cafwyd cryn brysurdeb yno gydol yr wythnos. Roedd nifer o Wladfawyr yn yr Ŵyl - yn enwedig ddechrau'r wythnos.

Richard Davies, Cadeirydd Eisteddfod Genedlaethol yn y canol rhwng Gwilym Roberts ac Angharad Rogers, dau aelod o Gangen y De
Coeden negeseuon yn y Babell
Rebeca White o'r Gaiman fu'n cynorthwyo i addurno y babell
Dau gynrychiolydd o Orsedd y Wladfa yn gorymdeithio - Hector MacDonald (Mac Patagonia) a Gladys Thomas (Gladys Berth Goch)

Eirionedd Baskerville yn siarad am Ymfudwyr o Flaenau Gwent2008 - Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r cylch


Cafwyd wythnos eithriadol o brysur yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r cylch 2008,

Bu digwyddiad dyddiol yn y babell - y dydd Sadwrn cyntaf lawnsiwyd cyfrolau Arie Lloyd de Lewis a Mario Jones; dydd Llun - gweithgareddau i blant; dydd Mawrth - gair gan D.L. Davies am gysylltiad Abraham Matthews a Chaerdydd; dydd Mercher - eitemau cerddorol gan Walter Brooks a Glenda Powell; yn y cyfarfod blynyddol dydd Iau croesawyd Gabriel Restuccia, Maer y Gaiman a dydd Gwener bu Merched y Garth - fu ar ymweliad â'r Wladfa ychydig yn ol yn canu gosodiad cerdd dant o awdl R. Bryn Williams, Patagonia.

Angharad Rogers, Ceris Gruffudd, Sandra De Pol a Robin Bateman yn stondin y Gymdeithas
Arie Lloyd Lewis a Mario Jones yn lansio eu llyfrau yng nghwmni Elvey MacDonald
Arie Lloyd Lewis
Romina Herrera, Trelew, Elvira Roberts de Williams, Glenda Powell, Lizzie Jones de Lloyd, Esquel a Jessica Jones, Trevelin

Prysurdeb y stondin
Perfformiad gan Glenda Powell a Walter Brooks
Y Cyfarfod Blynyddol
Gwladawyr yn yr Orsedd

Gabriel Restuccia yn cyflwyno rhodd i Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan
Cor Merched y Garth yn canu

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration