Oriel - Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut

Dyma rhai o'r athrawon a myfyrwyr sydd wedi bod yn rhan o'r Cynllun ers 1997.

(cliciwch ar y lluniau bach i weld fersiwn fwy)

2013


Patricia Ramos , Tir Halen; Norma Ester Price o Ysgol yr Hendre, Trelew a Liliana Carballo, Esquel sydd yng Nghymru tan Mawrth 22ain i arsylwi.
Patricia Ramos o Dir Halen gyda rhai o ddisgyblion Bl. 7 Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth lle bu'n arsylwi am dair wythnos. Ar y chwith gwelir athrawes gofrestru y dosbarth a Phennaeth Hanes yr ysg
Eluned Owena Evans, Laura Niklitschek, Mary Green ac Estela Jones pan gynhaliwyd Noson Swshi yn Nhrevelin
Rhisiart Arwel, Sandra De Pol, Ana Chiabrando a Fernando Williams

Sandra a Rhisiart ym Madryn, tu allan i Tŷ Toschke - y Ganolfan Cymraeg - yno maent yn mynd unwaith y mis i roi gwersi.
Myfyrwyr o'r Wladfa sydd ar y cwrs Cymraeg eleni — gyda Sara Borda Green, Virginia Steinkamp, Cinthia Zamarreño, Ivana Mariel Mansilla ac Estela Alicia Jones2012


Virginia Steinkamp gyda Lois Dafydd
Elliw Baines Roberts a phlant Ysgol yr Hendre (bl 3)
Elliw Baines Roberts a phlant Ysgol Feithrin y Gaiman
Lois Dafydd ac Elliw Baines Roberts

Seremoni Diwrnod y Faner. Sara Jones a phlant blwyddyn 4 Ysgol yr Hendre yn tynnu llw.
Ysgol yr Hendre yn canu i'r Llysgynhades, Shân Morgan2011


Iwan Madog efo plant bach yn Esquel
Cael gwers a the yn Nhrevelin yn yr ardd ar ddiwrnod o haf gydag Iwan Madog.
Anrhydeddwyd yr Athro Robert Owen Jones yn Eisteddfod y Wladfa 2011; ar y llwyfan roedd un o bob ardal yn Chubut lle roedd dosbarthiadau Cymraeg
Plantos Ysgol Feithrin Gaiman a Meithrin Ysgol Hendre Trelew

Tim Baker, cyfarwyddwr Cwmni Theatr Ieuenctid Cymru yn gwneud gweithdy gyda ieuenctid Coleg Camwy2010


Dathlu pen-blwydd Trevelin, Tachwedd 25ain 2010
Ymlacio ar ol asado ar fferm Pennant.
Myfyrwyr 2010: Liliana Melnik a Sandra Onsa Mayor - y ddwy o Esquel2009-2010


Nant Roberts ar Ddiwrnod y Traddodiadau - Tachwedd 2009 gyda phlant dosbarth Derbyn - Ysgol yr Hendre, Trelew.
Nant Roberts gyda phlant Dosbarth Meithrin, y Gaiman - Gorffennaf 2010.2008


Catrin Angharad Williams a'i dosbarth yn y Gaiman 2008
Catrin Angharad Williams yn Ysgol Feithrin y Gaiman 20082007


Eliana Olivier ar ran myfyrwyr 2007 yn cyflwyno baner Chubut i'r Gweinidog, Rhodri Glyn Thomas. Y gweddill yw Emerlinda Griselda Owen, Trevelin; Ronal Eibion (John) Davies, Trevelin; Sibyl Hughes,2006


Clare Whitehouse a Blanche - ei myfyrwaig hynaf erioed!
Noson lwyddiannus lle roedd tua 60 o bobl wedi dod ynghyd yn y Ganolfan yn Esquel i fwynhau cwis a chwrw - mae Romina Azzolini yn helpu Clare Whitehouse i arwain y noson.2005


Dysgwyr bach Trevelin y tu allan i'r Tŷ Capel ar ddiwrnod braf o wanwyn..yn dangos bod bob math o bobl yn dysgu yma yn y Wladfa erbyn hyn.2004


Myfyrwyr 2004 yn Llanbedr Pont Steffan. Santiago Fariña, Trelew Dolly Miguens, Trevelin; Patricia Perrozzi, Trelew; Bibiana Portugués, Trevelin. Rhes gefn: Margarita Jones de Green, Trevelin; Mil
Esyllt Roberts yn dysgu yng Ngholeg Camwy
Esyllt Nest Roberts gyda myfyrwyr yn Nhy^ Cyntaf y Gaiman Mehefin 2002003


Lucy Noemí Placer, Rawson; Roberto Ariel Jones, Gaiman; Luteria Williams. Dolavon; Alan Hughes, Trelew Verónica Bertuzzi , Esquel a Jessica Jones, Trevelin
Gabriel A. Restucha, Eiry Miles a Carlos Blasetti gyda disgyblion
Eiry Miles gyda Felipe Irianni a Guillermo Thomas.
Gustavo a Santiago Zampini, Roberto Jones, Andres Evans, Angelica Evans a'i mab bach Pablo Elfed), Iara Zampini, Eiry Miles ac Elizabeth Fernandez.

Nivia Owen, Eiry Miles, Nora Hughes, Annie Ritchie ac Estela Williams.2002-3


Criw dosbarthiadau Esquel enillodd dystysgrifau yn Eisteddfod y Wladfa 2003 am sgets, ysgrifennu a chyfieithu gyda Nesta Davies eu hathrawes
Sara Lewis, Nesta Davies ac Eiry Miles - athrawon 2002-32000-01


Ym Mhorth Madryn - Rhys Llewelyn Jones a'r Athro Robert Owen Jones gyda rhai o ddysgwyr y dref - Lorena Peralta (cyrsiau 1994 a 2011), Fernando Coronato (cwrs 1996) a Delia Evans.2000


Marcelo Gaviratti (Porth Madryn) ac Omar Roberts (Trevelin) gyda'u ffrind Sian yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2000
Myfyrwyr 2000 yn y t^y yn Llambed
Myfyrwyr 2000 yn nhafarn y Ram, Cwm-ann1993-1998


1993 Gabriel Restucha, Pedr MacMullen, Daniel Escobar a Juan Carlos Davies, gyda Morfudd Slaymaker
1995 -Carlos Roy Pugh, Lucia Besada, Carlos Blasetti, Vilma Nanci Jones, Santiago Mesa, Mauro Ferreira gyda Eric a Morfudd Slaymaker
1996 Delia Evans, Marcos Ferreira, Vilma Eleri
1998 - Hazel Charles Evans gyda Soraya Williams, Gladys Jones, Shirley James, Soraya Larreburo, Veronica Jones
     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration