Gair o'r Gadair


Annwyl Ymwelydd,

Gan eich bod yn ymweld â’n gwefan rwy’n cymryd bod gennych chi, fel fi, ddiddordeb yn Y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, Yr Ariannin.

Hwyrach mai chwilfrydedd am y bobl sy’n byw yno heddiw o ganlyniad i’w cyndeidiau yn ymfudo yno o 1865 ymlaen sydd ynoch. Hwyrach mai diddordeb hanesyddol-gymdeithasol sydd gennych yn yr ardal a’i phobl. Neu efallai i chi fod draw yn ne’r Ariannin ar ymweliad eisioes ac i chi gael blas ar yr hyn brofoch yno.

Waeth ar ba drywydd a pha mor gryf yw’ch diddordeb yn Y Wladfa rwy’n estyn croeso mawr i chi. Croeso i’n gwefan ac hefyd croeso i chi ymuno gyda ni fel aelod o Gymdeithas Cymru-Ariannin os nad ydych eisioes wedi gwneud hyn – mae’r ffurflenni ar gael ar y wefan hon.

Ein pwrpas ni fel Cymdeithas yw cefnogi, hybu ac hyrwyddo’r Gymraeg draw yn Y Wladfa. Ewch ar daith trwy’n gwefan i weld sut rydym yn ceisio cyrraedd ein nod trwy ein hymdrechion yng Nghymru ac yn Yr Ariannin. Gobeithio cewch ysbaid pleserus trwy grwydro’n gwefan bydd yn eich ysgogi i gefnogi er budd y gwladfawyr heddiw ac yn y dyfodol.

Yn gywir,

Menna

(Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Cymdeithas Cymru-Ariannin)
     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration