Digwyddiadur


Sgwrs a Chân - noson gan Gangen Clwyd
29 Ebr. 2017 7.30

Sgwrs a Chân - noson yng nghwmni Cadi Mars Jones a Dafydd Jones. Hanes eu taith efo'r Urdd i'r Wladfa a chaneuon gan y ddau. £3 yn cynnwys paned. Tocynnau: Richard Snelson neu Pedr Wynn. Elw at daith yr Urdd 2017 ac at Ysgol yr Hendre, Trelew.
Ble?: Neuadd Trefnant, ger Dinbych
Cyswllt: Richard Snelson richardjsnelson@hotmail.com neu Pedr Wynn-Jones

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration