Digwyddiadur


Picnic i orffen yr haf
06 Medi 2014 14.00

CYMDEITHAS CYMRU-ARIANNIN

CANGEN Y DE

I orffen haf hyfryd (gan obeithio y pery’r hindda) rydym wedi trefnu picnic i bawb, ar Ddydd Sadwrn Medi 6ed am 2.00yp yn festri Capel Bethel Rhiwbina.

Dewch a phlatiad o rywbeth blasus i’w rannu.

I dalu am yr ystafell byddwn yn codi £2 y pen (plant am ddim)
Ble?: festri Capel Bethel Rhiwbina.
Cyswllt: Eiry Palfrey eirypalfrey@yahoo.co.uk

Darlith goffa Syr Kyffin Williams
29 Mai 2015 19.00

Luned Gonzalez yn traddodi darlith Syr Kyffin Williams. Trefnir gan Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams
Ble?: Oriel Ynys Mon, Llangefni
Cyswllt: David Meredith 01678 540 255

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration