Digwyddiadur


‘Eluned Morgan, Y Wladfa – a Chaerdydd’
07 Ion. 2015 14.00

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. Sgwrs gan yr Athro E. Wyn James ar y testun, ‘Eluned Morgan, Y Wladfa – a Chaerdydd’, yn festri Capel Minny Street, Cathays, Caerdydd, am 2.00pm. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Festri Capel Minny Street, Cathays Caerdydd

Sgwrs - ‘Byw a Gweithio yn y Wladfa’
17 Ion. 2015 10.30 - 12.00

Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. Sgwrs am 11.00am gan Lois Dafydd ar y testun ‘Byw a Gweithio yn y Wladfa’. Yn adeilad yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, Cathays, Caerdydd CF24 4DX. Croeso cynnes i bawb
Ble?: Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, Cathays, Caerdydd CF24 4DX

‘Eluned Morgan (Y Wladfa): Llenor Deufyd.’
20 Ion. 2015 19.15

Cymrodorion y Barri: ‘Eluned Morgan (Y Wladfa): Llenor Deufyd.’ Sgwrs gan yr Athro E. Wyn James, yn festri’r Tabernacl, Sgwâr y Brenin, Y Barri, am 7.15 p.m. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Festri’r Tabernacl, Sgwâr y Brenin, Y Barri

‘Blas ar Amrywiadau Cymraeg y Wladfa Heddiw.’
06 Chwe. 2015 19.30

Cymrodorion Caerdydd. ‘Blas ar Amrywiadau Cymraeg y Wladfa Heddiw.’ Sgwrs gan Dr Iwan Wyn Rees yn festri Capel Minny Street, Cathays, Caerdydd, am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Festri Capel Minny Street, Cathays, Caerdydd

Dathlu 150 mlwyddiant y Wladfa
01 Ebr. 2015 19.30

Merched y Wawr, Bro Radur. Dathlu 150 mlwyddiant y Wladfa gydag Eiry Palfrey, Miriam Tilsley, Sandra de Pol, Azul de Pol a Rhisiart Arwel, yn neuadd Capel y Methodistiaid, Ffordd Windsor, Radur, Caerdydd, am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Neuadd Capel y Methodistiaid, Ffordd Windsor, Radur, Caerdydd,

Sgwrs am y Wladfa
21 Ebr. 2015 19.15

Cymrodorion y Barri: Sgwrs gan Dr Walter Ariel Brooks am y Wladfa, yn festri’r Tabernacl, Sgwâr y Brenin, Y Barri, am 7.15 p.m. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Festri’r Tabernacl, Sgwâr y Brenin, Y Barri

Darlith goffa Syr Kyffin Williams
29 Mai 2015 19.00

Luned Gonzalez yn traddodi darlith Syr Kyffin Williams. Trefnir gan Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams.

Tocynnau ar werth o ddechrau fis Mawrth ymlaen am £5 yr un.
Ble?: Oriel Ynys Mon, Llangefni
Cyswllt: David Meredith 01678 540 255

Penwythnos Dathlu 150 mlynedd y Wladfa ym Mhlas Glyn y Weddw, Nefyn a Phwllheli
05 Meh. 2015 - 07 Meh. 2015

Dathlu 150 mlynedd y Wladfa ym Mhlas Glyn y Weddw, Nefyn a Phwllheli
Cyswllt: ymholiad@oriel.org.uk neu ffon 01758 740 763,

Sgwrs am y Wladfa
15 Meh. 2015 19.30

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cyfarfod Blynyddol, ynghyd â sgwrs gan Dr Walter Ariel Brooks, yng nghapel Bethany, Heol Llanisien Fach, Rhiwbina, Caerdydd, am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Capel Bethany, Heol Llanisien Fach, Rhiwbina, Caerdydd

Gŵyl y Glaniad
25 Gor. 2015

Gŵyl y Glaniad yn Galeri, Caernarfon
Ble?: Galeri, Caernarfon
Cyswllt: Ceris Gruffudd Rhoshelyg@btinternet.com

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration