Digwyddiadur


Arddangosfa o luniau yr arlunydd Delyth Llwyd
17 Mai 2015 - 12 Gor. 2015

Bydd arddangosfa o luniau y ddiweddar arlunydd Delyth Llwyd Evans de Jones (1915-86) a drefnwyd gan Matthew Thomas ymlaen fel uchod.
Ble?: Oriel Glyn y Weddw, Llanbedrog
Cyswllt: 01758 740 763
manylion...

Arddangosfa ar Batagonia
18 Mai 2015 - 31 Rhag. 2015

Deunydd o gasgliadau Adran Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor
Ble?: Prifysgol Bangor
manylion...

Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
23 Mai 2015 - 12 Rhag. 2015

CYnhelir arddangosfa 'Patagonia' yn Anecs Oriel Gregynog rhwng 23 Mai – 12 Rhagfyr
Ble?: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Cyswllt: gofyn@llgc.orrg.uk
manylion...

Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc/ Urdd Gobaith Cymr
23 Mai 2015 - 09 Awst 201523 Mai, 16 Mehefin - 10 Gorffennaf Yn Theatr Clwyd Yna ar daith fel isod

Sylwer mai yn y perfformiadau ar y gwaelod y bydd y criw ifanc yn perfformioAr Daith:

Mae'r sioe ar gael yn Gymraeg (C) ac yn Saesneg (S)28 Mai - Galeri, Caernarfon am 7.00yh (C) - 01286 685222

29 Mai - Galeri, Caernarfon am 1.30yp & 7.00yh (C) - 01286 68522230 Mai – Gŵyl Mimosa, Amgueddfa Morwrol Lerpwl (C) – (nid y sioe gyfan ond darnau ohoni fydd yn yr ŵyl)3 Mehefin - Theatr Gartholwg, Pontypridd am 6.30yp (C) - 01443 219589

4 Mehefin - Theatr Soar, Merthyr Tudful am 1.00yp (C) - 01685 7221765 Mehefin - Theatr Soar, Merthyr Tudful am 1.00yp (S) - 01685 7221769 Mehefin - Ysgol Uwchradd Bodedern, Sir Fôn am 7.00yh (C) - 01407 74100010 Mehefin - Theatr Mwldan, Aberteifi am 1.00yp (C) - 01239 62120011 Mehefin – Canolfan Celf Wyeside, Builth Wells am 1.00yp (S) - 01982 55255512 Mehefin - Theatr Felin-fach, Ceredigion am 7.30yh (C) - 01570 470697

16 Mehefin –10 Gorffennaf - Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug (C & S) – 0845 330 3565Yn ystod mis Gorffennaf, bydd cwmni o berfformwyr ifanc o Gymru a Phatagonia’n ymuno â’n tîm proffesiynol ac yn perfformio yng Nghymru ac yn teithio i Batagonia i berfformio Mimosa.Sioeau gyda'r cwmni pobl ifanc:1 Awst - Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau - caneuon o'r sioe yn stondin Cymdeithas Cymru-Ariannin (313-4) am 2.00yp, sioe yn Theatr y Maes am 3.30yp

3 Awst - Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau - caneuon o'r sioe yn stondin Cymdeithas Cymru-Ariannin (313-4) am 2.00yp, sioe yn Theatr y Maes am 3.30yp

8 Awst – Chapter, Canton, Caerdydd am 7.30yh9 Awst – I ffwrdd i Batagonia ar daith – Porth Madryn, Gaiman, Trelew, Trevelin ac Esquel
Cyswllt: Nerys Edwards nerys.edwards@clwyd-theatr-cymru.co.uk 01352 701575
manylion...

Gŵyl Mimosa Lerpwl 2015
29 Mai 2015 - 31 Mai 2015

Gŵyl Mimosa(Nos Wener Mai 29 i bnawn Sul, Mai 31, 2015) yn Lerpwl o dan nawdd

Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi.

Trefnwyd y rhaglen ganlynol:

NOS WENER, 29 MAI 2015 yn Neuadd Canolfan y Crynwyr (Quaker’s Meeting House, School Lane) yng

nghanol y ddinas am 7.30 o’r gloch pryd y ceir Noson ar cefndir a chyflwyno y Mimosa.

Ceir cyfraniadau yn Gymraeg a Saesneg gan Dr. D. Ben Rees (cefndir), Wayne Jones, Llandeilo (y llun a’r print),

Susan Wilkinson, Toronto, Mimosa a Ian Pollitt o Peel Holdings ar Yfory, a’r Dadorchuddio.

Y Cadeirydd (i’w ddewis)

SADWRN, 30 MAI

Bore Sadwrn ceir dewis

a) Cerdded o Otterspool i Doc Albert (5 milltir) yng nghwmni Cymdeithas Edward Llwyd dan arweiniad Alun Davies

b) Dwy sesiwn yn Amgueddfa Morwrol Lerpwl (Merseyside Maritime Museum).

I gasglu erbyn 10.15 o’r gloch. Traddodir Darlith ar Arloeswyr y Mimosa gan Elvey MacDonald, Llanrhystud.

11-20 - 11.45 – Toriad am baned.

11.45 - 12.45 – Seiat Holi yng nghwmni Prif Weinidog cymru, Carwyn Jones, Marli Pugh, gaiman,

Irma Roberts a Wendell Davies o’r Wladfa.

Holwr: Yr Athro D. Ben Rees

Bydd angen tocyn neu talu wrth y drws yn y bore.

3 o’r gloch – DADORCHUDDIO Y GOFEB ger Swyddfa Peel Holdings ac ymyl Doc Princes (ffordd yn mynd

heibio Crowne Plaza – rhoddir y cyfarwyddiadau yn y rhifyn nesaf).

Y Seremoni yng ngofal Dr. Huw Edwards, Llundain a cheir cyfraniadau gan Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, AC.,

Llysgennad Ariannin, Cadeirydd Cymdeithas Etifeddiaeth. Cenir gan Hogiau’r Whilber (Gaiman) ac eraill.

Nos Sadwrn am 7.30 o’r gloch yng Nghapel Methodistiaid Saesneg, Elm Hall Drive, Allerton (ger Penny

Lane) yng nghwmni côr Merched edeyrnion (Arweinydd: Manon Easter Lewis).

Llywydd: Yr Athro Huw Rees.

Tocynnau ar gael erbyn Ebrill 1.

Sul, Mai 31, 2015

Oedfa’r Mimosa am 10.30 ym Methel.

Llywydd: Dr. D. Ben Rees.

I bregethu: Parchg. R. W. Jones, BA, Wrecsam.

O 12 o’r gloch i 1.45 darperir lluniaeth a chyfle i gymdeithasu yng Nghanolfan y Cymry (mynediad Auckland Road).

Darperir hyn gan chwiorydd capel Presbyteraidd Bethel.

2 o’r gloch – Cynhelir cYMANFA gANu o dan ofal Mr. R. Ifor Griffith. Llywydd: David Mawdsley, Bodfari.

Os daw Plant Ysgol Gymraeg Trelew ceir cyfle iddynt bore a pnawn.

Ceir gwybodaeth ym mhapur bro Lerpwl yr Angor a chyhoeddwyd Llawlyfr yr Wˆ yl ar ddydd Gwener, 1 Mai.

Anfoner amdano (pris £3 trwy’r post) i Dr. D. Ben Rees, 32 Garth Drive, Liverpool L18 6HW erbyn Ebrill 25 neu

benatgarthdrive@talktalk.net


Ble?: Lerpwl
Cyswllt: Dr Arthur Thomas arthurthomas1@talktalk.net
manylion...

4awd Wilber o Batagonia yn Galeri Caernarfon
30 Mai 2015

Cyngerdd gan Bedwarawd Wilber o Batagonia i nodi hwylio'r Mimosa o Lerpwl Mai 28 1865
Ble?: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon
Cyswllt: 01286 685250 post@galericaernarfon.com
manylion...

Darlleniad o Ticket to Paradise / Elizabeth Morgan
31 Mai 2015 14.30

Yr awdures Elizabeth Morgan a Richard Harrington yn darllen o'r gyfrol Ticket to Paradise gan Elizabeth Morgan

Cyfarfod Saesneg yw hwn
Ble?: Gwyl Lyfrau'r Gelli
Cyswllt: Elizabeth Morgan elizabethmorgan@neuf.fr 02920 484281
manylion...

Seremoni arwyddo dogfen cyfeillgarwch Blaenau Ffestiniog - Rawson
02 Meh. 2015 19.00

Bydd Eduardo Gaudiano (Cynghorydd yn Rawson) a Nadine Laporte (disgynnydd i Lewis Jones) yn ymweld â Blaenau Ffestiniog. Cynhelir seremoni syml o arwyddo dogfen sy'n datgan cyfeillgarwch a'r bwriad o ddysgu oddi wrth ei gilydd.
Ble?: Siambr y Cyngor, Blaenau Ffestiniog
Cyswllt: Bedwyr Gwilym bgwilym@yahoo.co.uk 07961973989 / 01766 831 492

Cyngerdd gan Wilber o'r Gaiman, Patagonia
03 Meh. 2015 19.30

​Mynediad: £5 Pris gostyngol i blant ysgol: £3Cyngerdd Wilber Aberystwyth

Ble?: Morlan, Aberystwyth
Cyswllt: ​Tocynnau ar gael o Morlan (01970) 617996 neu Ceris Gruffudd (01970) 828 017 ceris.gruffudd@gmail.com
manylion...

Sosial gan Gangen Mon ac Arfon o Gymdeithas Cymru-Ariannin
03 Meh. 2015 19.00 ymlaen

Sosial i gyfarfod Gwladfawyr fydd yn yr ardal
Ble?: Festri Capel Penuel, Bangor
Cyswllt: Cathrin Williams cathrin.williams@gmail.com

Diwrnod Dathlu Patagonia 150
06 Meh. 2015 10.00-16.00

Gweithgareddau i’r teulu yn Ysgol Pentreuchaf gyda bandiau a pherfformwyr (Bwncath, Gwilym Rhys Bowen, Bob Delyn, ysgolion y dalgylch, Ysgol yr Hendre Trelew) gweithdai celf, dawnsio salsa a choginio Patagonaidd, creu cân gyda Gwyneth Glyn, stondinau cynnyrch lleol, atyniadau plant ayyb Bydd Luned Gonzalez, ‘Brenhines y Gaiman’ yn agor y diwrnod. Croeso i bawb.
Ble?: Ysgol Pentreuchaf, ger Pwllheli
Cyswllt: Sara Pierce Jones s_jos@hotmail.co.uk 07817848815
manylion...

Cyngerdd Dathlu Patagonia 150
06 Meh. 2015 19.00

Cyngerdd gydag artistiaid â chysylltiad â Phatagonia (plant Ysgol Pentreuchaf, plant Ysgol yr Hendre Trelew, Cor Eifionydd, 3 Gog a Hwntw, Sioned Webb ac Arfon Gwilym, sgetsys gan griw Taith i’r Paith, Bryn Fon) £10 i oedolion a £5 i blant
Ble?: Neuadd Dwyfor, Pwllheli
Cyswllt: Sara Pierce Jones s_jos@hotmail.co.uk 07817848815
manylion...

Cyngerdd Hogia'r Wilber
06 Meh. 2015 7.30

Cyngerdd arbennig yng nghwmni'r pedwarawd poblogaidd o Batagonia, Hogia'r Wilber. Yn rhannu'r llwyfan gyda nhw fydd Côr Meibion Taf a Rhisiart Arwel.Pris tocyn - £5. Ar werth gan y côr a'r capel.
Ble?: Capel Salem, Treganna

Cymru a Phatagonia: 150 o flynyddoedd o etifeddiaeth
06 Meh. 2015 9.15-4.00

Dgwyddiad cyhoeddus pryd y bydd academyddion blaenllaw yn myfyrio ar waddol y Cymry ym Mhatagonia. Byddant yn canolbwyntio ar dair thema allweddol:Sut mae’r Cymry a’u disgynyddion wedi llunio cymdeithas a thirwedd Patagonia?Sut wnaeth y Wladfa gyfrannu at hunaniaeth Gymreig?Beth yw arwyddocâd y Wladfa Gymreig heddiw?Arddangosfeydd: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Teithiau Tango, Cylchgrawn Planet & Chymdeithas Pobl mewn Partneriaeth Aberystwyth-Esquel.Cynhadledd a Digwyddiad Cyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth

Cymru a Phatagonia: 150 o flynyddoedd o etifeddiaeth

Darperir cyfieithu ar y pryd9.15: Croeso a chyflwyniad, Hywel Griffiths & Lucy Taylor (Cymraeg a Saesneg)9.30-11.00: SESIWN 1: Amgylchedd ffisegol Patagonia (Cadeirydd: Hywel Griffiths)

Papurau a chwestiynau yn Saesneg

Ail-greu hanes rhewlifol Patagonia (Saesneg), Yr Athro Neil Glasser, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear a Chyfarwyddwr Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg, Prifysgol AberystwythPwysigrwydd ia i wladfa Gymreig Patagonia (Saesneg), Rachel Smedley, Cynorthwyydd Ymchwil Ôl-Ddoethurol, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol AberystwythByw gyda llifogydd yn amgylchedd newidiol y Wladfa (Saesneg), Yr Athro Stephen Tooth, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth11.00-11.15: Te & choffi11.15-12.45: SESIWN 2: Hanes a llenyddiaeth Patagonia (Cadeirydd: Lucy Taylor)

Papurau yng Gymraeg, cwestiynau yn Gymraeg neu Saesneg

Llenyddiaeth, cof a llifogydd ym Mhatagonia (Cymraeg), Dr. Hywel Griffiths, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol AberystwythBreuddwyd Patagonaidd Michael D. Jones a'i Ymweliad â'r Wladfa yn 1882 (Cymraeg), Yr Athro. E. Wyn James, cyd-gyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymry America, Prifysgol CaerdyddGwasg ethnig yn y Wladfa - Swyddogaeth Papurau Newydd Cymraeg ym yn y Gymuned Gymreig ym Mhatagonia (Cymraeg), Dr. Walter Brooks, Tiwtor, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a Chydlynydd Pwyllgor Dathliadau 150 y Wladfa12.45-1.30: Cinio yng Nghanolfan y Celfyddydau (ddim yn gynwysedig)1.30-3.00: SESIWN 3: Hunaniaethau Cyfoes ym Mhatagonia (Cadeirydd: Hywel Griffiths)

Papurau yn Saesneg, cwestiynau y Gymraeg neu Saesneg

Ailfeddwl y gorffennol yng ngoleuni heddiw: Y Wladfa, Brwydrau Brodorol ac Amlddiwylliannedd Archentaidd (Saesneg) Dr. Lucy Taylor, Uwch-ddarlithydd, Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Prifysgol AberystwythGŵyl y Glaniad – Dathliad o Gymreictod ym Mhatagonia? (Saesneg) Dr. Geraldine Lublin, Darlithydd, Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfathrebu, Prifysgol AbertawePwy sy’n canu’r anthem genedlaethol Gymreig yn Chubut? Cerddoriaeth, hunaniaeth a pherthyn yn Gaiman (Saesneg), Lucy Trotter, Myfyrwraig PhD, Adran Anthropoleg, London School of Economics3.00-3.15: Te, coffi & cacen3.15-4.00: Trafodaeth agored Cymraeg a Saesneg4-4.30: Diwedd


Ble?: Neuadd Fawr, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Cyswllt: Dr Hywel Griffiths (Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear) 01970 622 674 hmg@aber.ac.uk Dr Lucy Taylor (Gwleidyddiaeth Rynglwadol) 01970 622 701 lft@aber.ac.uk
manylion...

Archifdy Gwynedd: Drysau Agored: Patagonia
07 Meh. 2015 10.00-13.30

I gyd fynd â dathliadau Patagonia 150, bydd Archifdy Gwynedd ( drws nesaf ond un i Galeri), unwaith eto rhagor yn agor ei ddrysau’r Sul hwn er mwyn i aelodau’r cyhoedd gael gweld dogfennau gwreiddiol a phapurau newydd ar y thema o ymfudo.
Ble?: Archifdy Gwynedd, Doc Fictoria, Caernarfon
manylion...

Darlith ar enwau lleoedd Patagonia.
13 Meh. 2015 14.30

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ar y cyd gyda Chymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd a Chymdeithas Cymru-Ariannin - Dr Dewi Evans, Dulyn, yn rhoi darlith ar enwau lleoedd Patagonia.
Ble?: Neuadd Bentref Llanelltud, ger Dolgellau
Cyswllt: Angharad Fychan angharad.fychan@googlemail.com
manylion...

COFIO ELEN JONES - NEL FACH Y BWCS
13 Meh. 2015

Symudwyd y diwrnod dathlu yma i ddydd Sadwrn Gorffennaf 4 - gweler isod

Sgwrs am y Wladfa
15 Meh. 2015 19.30

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cyfarfod Blynyddol, ynghyd â sgwrs gan Dr Walter Ariel Brooks, yng nghapel Bethany, Heol Llanisien Fach, Rhiwbina, Caerdydd, am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Capel Bethany, Heol Llanisien Fach, Rhiwbina, Caerdydd

150
27 Meh. 2015 - 11 Gor. 2015

Cynhyrchiad aml-blatform, safle benodol gan Marc Rees, cyd-gynhyrchiad â National Theatre Wales ac S4C, ac yn rhan o ddathliadau 150 o flynyddoedd ers sefydlu'r Wladfa ym Mhatagonia.Bydd y perfformiad yn un aml-ieithog, sef Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg.Dyddiadau: 27 Mehefin – 11 Gorffennaf 2015 (heblaw dydd Sul)

Amseroedd: 7pm, ac 1pm ar 11 Gorffennaf

Lleoliad: Storfa’r Tŷ Opera Brenhinol, Tŷ Opera Brenhinol, Stâd Ddiwydiannol Aberaman, Abercwmboi, Aberdâr.Prisiau tocynnau: £10-£17.50


Ble?: Storfa y Tŷ Opera Brenhinol, Abercwmboi, Aberpennar
Cyswllt: Swyddfa docynnau: www.wmc.org.uk Archebu dros y ffôn: 029 2063 6464
manylion...

COFIO ELEN JONES - NEL FACH Y BWCS
04 Gor. 2015 12.30 ymlaen

12.30 yp Neuadd yn Ddraig Goch, Felindre - Rhaglen i Gofio Nel Fach y Bwcs

Yng nghwmni Eiry Palfrey ac eraill

Croeso – Cyng. Ken Howell, Cadeirydd Pwyllgor ‘Stori Fawr Dre-fach- Felindre.’

Cyflwynydd - Peter Hughes Griffiths.1.15yp Ymgynnull wrth ‘Camwy’ (gyferbyn a’r neuadd) i ddadorchuddio cofeb ar fur yr adeilad. I’r tŷ hwn y dychwelodd John Davies a’i ferch Elen i fyw o Batagonia yn 1900

Cyflwynydd: Dyfrig Davies (Wyr i John Davies). Dadorchuddio - Eiry Palfrey ac Arwyn Jones (wyron i Elen Jones ‘Nel Fach y Bwcs’.1.45yp Ymweld a bedd Tom ac Elen Jones ym mynwent Drefach.

Gosod torch o flodau ar y bedd – Janice ac Elinor (wyresau John Davies)2.15 Yna, cerdded ar hyd Alltpenrhiw i Graigwen – cartref Elen a Tom Jones.

Pum munud o ‘Atgofion yn Graigwen’ gan Eiry Palfrey/ Arwyn Jones.

Yna, dilyn taith Sabothol Elen Jones trwy bentref Drefelin i Gapel Closygraig.

3.00 yp Ymweld a Chapel Closygraig, cartref ysbrydol Elen Jones.

Sgwrs yn y Capel gan Olive Campden, un o’r blaenoriaid sy’n cofio am Elen Jones yn dda.3.30 yp Nol i’r Amgueddfa Wlan Genedlaethol ym mhentref Drefach Felindre i gael te yn y lle bwyta a chymdeithasu.


Ble?: Dre-fach Felindre
Cyswllt: Y Cynghorydd Peter Hughes-Griffiths PHughes-Griffiths@sirgar.gov.uk

Sain De America - Cyngerdd nos Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
08 Gor. 2015 7.45

Mae’r delynores enwog Catrin Finch yn ymuno â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i gyflwyno rhaglen o gerddoriaeth o Dde America. Yn ystod y cyngerdd bydd Premiere y Byd o waith newydd gan Hector MacDonald o dalaith Chubbut ym Mhatagonia i ddathlu pen-blwydd 150 mlynedd sefydlu’r Wladfa yn yr Ariannin.

Pris tocynnau: £28/£22
Ble?: Pafiliwn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
Cyswllt: 01978 862000 : info@international-eisteddfod.co.uk
manylion...

Cerddoriaeth o Gymru ac Ariannin - Gwenan Gibbard a Rhisiart Arwel
24 Gor. 2015 19.30

Noson hwyliog ar ffurf cabaret yn theatr Galeri gyda’r ddau gerddor Rhisiart Arwel a Gwenan Gibbard. Yn dilyn ymweliad yn gynharach eleni â’r Wladfa, dyma gyfle i rannu profiadau a cherddoriaeth o Gymru a De America mewn awyrgylch anffurfiol. Bydd bar Galeri’n gweini gwin o Batagonia ar y noson!
Ble?: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ
Cyswllt: 01286 685 250 post@galericaernarfon.com
manylion...

Gŵyl y Glaniad 2015
25 Gor. 2015

Gŵyl y Glaniad yn Galeri, Caernarfon. Gyrrir manylion i aelodau o'r Gymdeithas yn nhymor yr haf.
Ble?: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon
Cyswllt: Ceris Gruffudd Rhoshelyg@btinternet.com
manylion...

Caneuon gwerin Patagonia
03 Awst 2015 15.00

Traddodir Darlith Goffa Amy Parry-Williams gan Dr Rhiannon Ifans ar 'Ganeuon Gwerin Patagonia'
Ble?: Pabell y Cymdeithasau, Maes yr Eisteddfod Meifod
Cyswllt: Ysgrifennydd y Gymdeithas Dr Rhiannon Ifans Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ rhiannon.ifans@gmail.com
manylion...

O Gymru I'r Wladfa - Rhisiart Arwel a Gwenan Gibbard
05 Awst 2015 16.00Y Lle Celf

O Gymru i’r Wladfa: Awr gartrefol o gerddoriaeth o Gymru a’r Ariannin yng nghwmni Rhisiart Arwel a Gwenan Gibbard. Seiniau’r gitâr a’r delyn yn uno i ddathlu 150 o flynyddoedd ers sefyldu’r Wladfa Gymreig.
Ble?: Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Meifod
manylion...

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Cymru-Ariannin
06 Awst 2015 14.00-15.30

CYfarfod Blynyddp; Cymdeithas Cymru-Ariannin ; sgwrs gan Eirionedd Baskerville - Y Mimosa a'r fintai Gyntaf
Ble?: Pabell y Cymdeithasau 1, Maes yr Eisteddfod Meifod
Cyswllt: Ceris Gruffudd Rhoshelyg@btinternet.com

Theatr Patagonia
09 Awst 2015 - 23 Awst 2015

Taith Theatr Patagonia - prosiect ar y cyd rhwng Theatr Clwyd ac Urdd Gobaith Cymru. Bydd 17 o Gymru a phump o'r Wladfa yn y cynhyrchiad.

Eirionedd Baskerville - Y Mimosa a'r fintai Gyntaf
13 Awst 2015 19.30

Un o sgyrsiau haf Amgueddfa Forwrol Llŷn, Nefyn
Ble?: Amgueddfa Forwrol Llŷn, Eglwys y Santes Fair, Nefyn, Gwynedd, LL53 6LB
Cyswllt: [t] 01758 721313 [e] post@llyn-maritime-museum.co.uk
manylion...

HOLA! Drama newydd am antur y Cymry yn Mhatagonia gan Arad Goch!
07 Medi 2015 - 18 Ion. 2015

HolaHola

Wrth i Gymru ddathlu 150 mlwyddiant y Cymry a hwyliodd i Batagonia, mae ARAD GOCH yn falch o gyhoeddi drama newydd sbon.Bydd HOLA! yn berfformiad rhyngweithiol, ac mae'n rhoi cyfle i blant a theuluoedd y Gymru gyfoes i brofi antur ein cyn deidiau, wrth iddyn nhw hwylio draw i Batagonia i chwilio am fywyd newydd. Bydd y perfformiad yn rhannu'r wefr, yr ofnau a'r gobeithion ac yn gyfle i ddathlu ein perthynas gyda'r Wladfa.Cynhelir perfformiadau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac mae'r perfformiad hefyd ar gael i deithio i neuaddau cymunedol ledled Cymru.O safbwynt addysgiadol, bydd y cynhyrchiad yn cynorthwyo i ddatblygu sgiliau llythrennedd y plant, ac hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes a daearyddiaeth. Bydd adnoddau arbennig a gweithgareddau cyfranogol ar gael i ysgolion.Awdur y ddrama yw Mari Rhian Owen, Actores Rheoli yn Arad Goch. Mae Mari yn teithio Cymru yn cynnal gweithdai iaith trwy ddrama i ysgolion ac mae ei sgriptiau blaenorol yn cynnwys MERCHED Y GERDDI a THE GOOD BIG CREDO.Mae'r cynhyrchiad ar daith o'r 7.9.15 - 18.12.15 -

9.10.15 Amgueddfa Nefyn 01758 721313

16.10.15 Neuadd y Dref, Llangefni 01248 725700

18.10.15 Chapter, Caerdydd 029 2030 4400

24.10.15 Neuadd y Dref, Dinbych 01745 812822Bydd y perfformiadau uchod yn y Gymraeg.

Rhagor o berfformiadau i’w cyhoeddi’n fuan
Cyswllt: Swyddog Cyswllt Ysgolion, Anne Evans: anne@aradgoch.org ; neu'r Swyddog Marchnata Heulwen Davies; heulwen@aradgoch.
manylion...

Ymfudwyr Cwm Cynon i'r Wladfa ym 1865
19 Hyd. 2015 19.00

Sgwrs gan D. L. Davies i Gymdeithas Hanes Hirwaun yn Llyfrgell Aberdar am 'Ymfudwyr Cwm Cynon i'r Wladfa ym 1865'. Saesneg fydd iaith y noson
Ble?: :Llyfrgell Hirwaun
Cyswllt: Mrs Hillary Boulton, 5, Harris Street, Hirwaun, CF44 9NP 01685-813255 hillaryboulton@yahoo.co.uk
manylion...

Pererindod Patagonia 2015 - Taith y Dathlu
29 Hyd. 2015 - 12 Tach. 2015

Am fanylion cysyllter fel isod. Defnyddir elw'r daith i hyrwyddo Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut.

Taith y DathluTaith y Dathlu
Cyswllt: Elvey MacDonald, Haulfan, Maes Carrog, LLANRHYSTUD, Ceredigion SY23 5AL 01974 202052 ElveyMac@aol.com

Ysgol Undydd yr Hydref Cymdeithas Hanes Morgannwg
31 Hyd. 2015

'Ysgol Undydd yr Hydref ' Cymdeithas Hanes Morgannwg fydd yn archwilio'r cyswllt rhwng Morgannwg a rhai o ymfudwyr cynharaf Y Wladfa. Y siaradwyr (yn nhrefn yr wyddor hyd yn hyn) fydd Eirionedd Baskerville, Aberystwyth, fydd yn taflu trosolwg ar deuluoedd y sir ymysg yr ymfudwyr cyntaf; David Leslie Davies, Aberdar, fydd yn trafod cyfraniad y Parchg Abraham Matthews, 1832-99, i'r fenter Wladfaol, a'r Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd, fydd yn trafod gyrfa y Parchg David Stephen Davies yng nghyswllt Y Wladfa. Saesneg fydd iaith y gynhadledd. Ceir manylion llawnach (e.e. amseru pethau, ac union deitlau/trefn y papurau) o gysylltu a'r Ysgrifennydd - gweler isod.
Ble?: Gwesty Cwrt Coleman, ger Pen-y-bont ar Ogwr.
Cyswllt: Ysgrifennydd y Gymdeithas, Paul Reynolds, ar paulreynolds44@googlemail.com
manylion...

Cerddwn ymlaen
17 Tach. 2015 - 26 Tach. 2015

"Ar ôl adolygiad manwl, mae pwyllgor Cerddwn Ymlaen wedi penderfynu gohirio y daith gerdded ym Mhatagonia yn 2015 ac edrychwn i ail-drefnu’r digwyddiad ar gyfer 2016."


Ble?: Talaith Chubut, Patagonia
Cyswllt: 01970 631737
manylion...

Trek efo Shane Williams tuag at Velindre
17 Tach. 2015 - 27 Tach. 2015


Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com
manylion...

Trek efo Rhod Gilbert tuag at Velindre
22 Tach. 2015 - 02 Rhag. 2015


Ble?: http://www.velindrefundraising.com/patagoniatrek2015
Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com

Dadorchuddio plac yng Nghwm Cynon i goffau rhai oedd ar y Mimosa.
28 Tach. 2015 10.30 - 13.00

Dadorchuddiad plac ar gapel Siloa, Aberdar, i goffau'r 57 ymfudwr a ymadawodd a Chwm Cynon ym 1865 i hwylio ar y Mimosa er mwyn sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Daw Elvey MacDonald ac Elvira Moseley (nee Austin)- dau ddisgynnydd i ymfudwyr Aberpennar - i'w ddadorchuddio. Cynhelir digwyddiad cyhoeddus dwyieithog yr un pryd, gydag Elvey, Elvira a D.L. Davies yn dweud gair a phwyllgor y papur bro Clochdar yn darparu croeso. Dyluniwyd y plac ac mae apel mewn llaw i'w ariannu.
Ble?: Capel Siloa, Aberdar
Cyswllt: D. L. Davies 01685 873226 dldaman5@gmail.com

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration