Digwyddiadur


Bore Coffi a stondin gacennau er budd Ysgol y Cwm,Trevelin
16 Medi 2017 10 o'r gloch - 12 o'r gloch

Cynhelir bore coffi a stondin gacennau yn Neuadd y Dref, Aberteifi er budd Ysgol y Cwm, Trevelin
Ble?: Neuadd y Dref, Aberteifi
Cyswllt: Y Parchg Eirian Wyn Lewis 01994 419305

Noson gymdeithasol drefnir gan Bwyllgor Gefeillio Trevelin-Aberteifi
22 Medi 2017 19.00

Noson Gymdeithasol drefnir gan Bwyllgor Gefeillio Trevelin-Aberteifi yn 'Gorffwysfa'r Pysgotwyr', Stryd y CEi, Aberteifi
Ble?: 'Gorffwysfa'r Pysgotwyr' Stryd y Cei, Aberteifi SA43 1HU
Cyswllt: Y Parchg Eirian Wyn Lewis 01994 419305

Darlith ar R.J. Berwyn gan Dr Bill Jones, Caerdydd
09 Hyd. 2017 19.00

Darlith - ym mlwyddyn canmlwyddiant marwolaeth R.J.Berwyn ar un o sylfaenwyr y Wladfa. Trefnir mewn cydweithediad a Merched y Wawr Dyffryn Ceiriog
Ble?: Neuadd Goffa Glyn Ceiriog
Cyswllt: Ceris Gruffudd Ceris.Gruffudd@gmail.com

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration