Digwyddiadur


Arddangosfa o luniau yr arlunydd Delyth Llwyd
17 Mai 2015 - 12 Gor. 2015

Bydd arddangosfa o luniau y ddiweddar arlunydd Delyth Llwyd Evans de Jones (1915-86) a drefnwyd gan Matthew Thomas ymlaen fel uchod.
Ble?: Oriel Glyn y Weddw, Llanbedrog
Cyswllt: 01758 740 763
manylion...

Arddangosfa ar Batagonia
18 Mai 2015 - 31 Rhag. 2015

Deunydd o gasgliadau Adran Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor
Ble?: Prifysgol Bangor
manylion...

Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
23 Mai 2015 - 12 Rhag. 2015

CYnhelir arddangosfa 'Patagonia' yn Anecs Oriel Gregynog rhwng 23 Mai – 12 Rhagfyr
Ble?: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Cyswllt: gofyn@llgc.orrg.uk
manylion...

Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc/ Urdd Gobaith Cymr
23 Mai 2015 - 09 Awst 201523 Mai, 16 Mehefin - 10 Gorffennaf Yn Theatr Clwyd Yna ar daith fel isod

Sylwer mai yn y perfformiadau ar y gwaelod y bydd y criw ifanc yn perfformioAr Daith:

Mae'r sioe ar gael yn Gymraeg (C) ac yn Saesneg (S)28 Mai - Galeri, Caernarfon am 7.00yh (C) - 01286 685222

29 Mai - Galeri, Caernarfon am 1.30yp & 7.00yh (C) - 01286 68522230 Mai – Gŵyl Mimosa, Amgueddfa Morwrol Lerpwl (C) – (nid y sioe gyfan ond darnau ohoni fydd yn yr ŵyl)3 Mehefin - Theatr Gartholwg, Pontypridd am 6.30yp (C) - 01443 219589

4 Mehefin - Theatr Soar, Merthyr Tudful am 1.00yp (C) - 01685 7221765 Mehefin - Theatr Soar, Merthyr Tudful am 1.00yp (S) - 01685 7221769 Mehefin - Ysgol Uwchradd Bodedern, Sir Fôn am 7.00yh (C) - 01407 74100010 Mehefin - Theatr Mwldan, Aberteifi am 1.00yp (C) - 01239 62120011 Mehefin – Canolfan Celf Wyeside, Builth Wells am 1.00yp (S) - 01982 55255512 Mehefin - Theatr Felin-fach, Ceredigion am 7.30yh (C) - 01570 470697

16 Mehefin –10 Gorffennaf - Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug (C & S) – 0845 330 3565Yn ystod mis Gorffennaf, bydd cwmni o berfformwyr ifanc o Gymru a Phatagonia’n ymuno â’n tîm proffesiynol ac yn perfformio yng Nghymru ac yn teithio i Batagonia i berfformio Mimosa.Sioeau gyda'r cwmni pobl ifanc:1 Awst - Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau - caneuon o'r sioe yn stondin Cymdeithas Cymru-Ariannin (313-4) am 2.00yp, sioe yn Theatr y Maes am 3.30yp

3 Awst - Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau - caneuon o'r sioe yn stondin Cymdeithas Cymru-Ariannin (313-4) am 2.00yp, sioe yn Theatr y Maes am 3.30yp

8 Awst – Chapter, Canton, Caerdydd am 7.30yh9 Awst – I ffwrdd i Batagonia ar daith – Porth Madryn, Gaiman, Trelew, Trevelin ac Esquel
Cyswllt: Nerys Edwards nerys.edwards@clwyd-theatr-cymru.co.uk 01352 701575
manylion...

150
27 Meh. 2015 - 11 Gor. 2015

Cynhyrchiad aml-blatform, safle benodol gan Marc Rees, cyd-gynhyrchiad â National Theatre Wales ac S4C, ac yn rhan o ddathliadau 150 o flynyddoedd ers sefydlu'r Wladfa ym Mhatagonia.Bydd y perfformiad yn un aml-ieithog, sef Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg.Dyddiadau: 27 Mehefin – 11 Gorffennaf 2015 (heblaw dydd Sul)

Amseroedd: 7pm, ac 1pm ar 11 Gorffennaf

Lleoliad: Storfa’r Tŷ Opera Brenhinol, Tŷ Opera Brenhinol, Stâd Ddiwydiannol Aberaman, Abercwmboi, Aberdâr.Prisiau tocynnau: £10-£17.50


Ble?: Storfa y Tŷ Opera Brenhinol, Abercwmboi, Aberpennar
Cyswllt: Swyddfa docynnau: www.wmc.org.uk Archebu dros y ffôn: 029 2063 6464
manylion...

Arddangosfa Taith y Mimosa
29 Meh. 2015 - 03 Gor. 2015

Llwybr y Cymry i Batagonia.150 o flynyddoedd yn ôl teithio y Mimosa i Batagonia gyda Chymry ar ei bwrdd ar drywydd bywyd newydd. Mae ein harddangosfa yn gasgliad o luniau ac eitemau sy'n dangos y gorffennol gan gyflwyno'r arloeswyr hynny a'u dylanwad ar Wladfa Gymreig yr Ariannin heddiw.Mynediad am ddim
Ble?: Llyfrgell Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Heol Gwyddon, Abercarn, Caerffili, NP11 5GX

Brigyn a Nicolâs Avila
29 Meh. 2015 - 11 Gor. 2015

Mae Nicolâs Avila yn llanc ifanc o Comodoro Rivadavia ac yn gerddor Tango sydd wedi astudio cerdd yn Buenos Aires.Bydd yn ymlwed â Chymru am dair wythnos gan ymuno â Brigyn i ganu mewn sawl cyngerdd:29 Mehefin 2015 - Y Senedd, Bae Caerdydd3 Gorffennaf 2015 - Ysgol Treganna, Caerdydd4 Gorffennaf 2015 - Diwrnod i’r Brenin, Nant Gwrtheyrn4 Gorffennaf 2015 am 4pm - Gŵyl Felin, Y Felinheli5 Gorffennaf 2015 am 4pm - Darllediad Ecsglwsif, App 'Persicope'8 Gorffennaf 2015 - Eisteddfod Ryngwladol, Llangollen11 Gorffennaf 2015 - Parti Ponti, PontypriddPatagonia – 150 mlynedd ers sefydlu’r Wladfa - Walter Brooks
01 Gor. 2015 10.30

Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa £10 ar y drws
Ble?: Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd
Cyswllt: FFôn: (029) 2039 7951
manylion...

Bore Coffi
03 Gor. 2015 09.30

Hoffwn eich gwahodd i fore coffi arbennig iawn yn ffreutur Ysgol Cwm Gwyddon sydd wedi cael ei drefnu gan Ffrindiau Cwm Gwyddon. Byddwn ni'n dathlu canmlwyddiant a hanner y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia gyda bwydydd Cymreig ac Archentaidd i chi eu mwynhau. Bydd hefyd cyfle i chi flasu'r ddiod arbennig mate, a gweld casgliad o gwpanau mate.Mynediad am ddim.

4th to 31st of July 2015
Ble?: Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Heol Gwyddon, Abercarn, Caerffili, NP11 5GX

Cofio Nel Fach y Bwcs
04 Gor. 2015 12.30 ymlaen

12.30 yp Neuadd yn Ddraig Goch, Felindre - Rhaglen i Gofio Nel Fach y Bwcs

Yng nghwmni Eiry Palfrey ac eraill

Croeso – Cyng. Ken Howell, Cadeirydd Pwyllgor ‘Stori Fawr Dre-fach- Felindre.’

Cyflwynydd - Peter Hughes Griffiths.1.15yp Ymgynnull wrth ‘Camwy’ (gyferbyn a’r neuadd) i ddadorchuddio cofeb ar fur yr adeilad. I’r tŷ hwn y dychwelodd John Davies a’i ferch Elen i fyw o Batagonia yn 1900

Cyflwynydd: Dyfrig Davies (Wyr i John Davies). Dadorchuddio - Eiry Palfrey ac Arwyn Jones (wyron i Elen Jones ‘Nel Fach y Bwcs’.1.45yp Ymweld a bedd Tom ac Elen Jones ym mynwent Drefach.

Gosod torch o flodau ar y bedd – Janice ac Elinor (wyresau John Davies)2.15 Yna, cerdded ar hyd Alltpenrhiw i Graigwen – cartref Elen a Tom Jones.

Pum munud o ‘Atgofion yn Graigwen’ gan Eiry Palfrey/ Arwyn Jones.

Yna, dilyn taith Sabothol Elen Jones trwy bentref Drefelin i Gapel Closygraig.

3.00 yp Ymweld a Chapel Closygraig, cartref ysbrydol Elen Jones.

Sgwrs yn y Capel gan Olive Campden, un o’r blaenoriaid sy’n cofio am Elen Jones yn dda.3.30 yp Nol i’r Amgueddfa Wlan Genedlaethol ym mhentref Drefach Felindre i gael te yn y lle bwyta a chymdeithasu.


Ble?: Dre-fach Felindre
Cyswllt: Y Cynghorydd Peter Hughes-Griffiths PHughes-Griffiths@sirgar.gov.uk

Arddangosfa Taith y Mimosa
04 Gor. 2015 - 31 Gor. 2015

Llwybr y Cymry i Batagonia.150 o flynyddoedd yn ôl teithio y Mimosa i Batagonia gyda Chymry ar ei bwrdd ar drywydd bywyd newydd. Mae ein harddangosfa yn gasgliad o luniau ac eitemau sy'n dangos y gorffennol gan gyflwyno'r arloeswyr hynny a'u dylanwad ar Wladfa Gymreig yr Ariannin heddiw.

Bydd llyfr Rene Griffiths, 'Ramblings of a Patagonian’ ar werth yn ystod yr arddangosfa a bydd yr ysgol yn derbyn cyfran o'r elw.Mynediad am ddim
Ble?: Risca Palace – Llyfrgell Rhisga, Uned B, Risca Palace , 75 Stryd Tredegar , Rhisga, Casnewydd, NP11 6BW

‘Y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, 1865–2015’
06 Gor. 2015 - 07 Gor. 2015

Cynhadledd ryngwladol wedi ei threfnu gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymry America (Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd), mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cymru-Ariannin ynghyd ag Adran Diwylliant y 18ed a’r 19eg Ganrif ac Adran Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin Cymdeithas Cyn-Fyfyrwyr Prifysgol Cymru,

a chyda chefnogaeth hael Prifysgolion Santander.

Dydd Llun, 6 Gorffennaf 201510.00–10.30 Cyrraedd, cofrestu a choffi10.30–10.40 Croeso gan yr Athro Sioned Davies (Pennaeth Ysgol y Gymraeg)10.40–11.30 Bill Jones

Cymru, Patagonia ac ymfudo11.30–12.00 David Leslie Davies

‘Holl daith yr anialwch i gyd’: profiad y Gwladfãwyr cynharaf12.00–12.30 Marc Rees

—an insight into the process of making

the immersive theatre performance12.30–2.00 CINIO (trefniadau personol)2.00–2-30 Eirionedd Baskerville

Richard Jones Berwyn: gŵr amryddawn, bonheddig a chymwynasgar2.30–3.00 Nadine Laporte

Gamechangers: the women who made Y Wladfa possible3.00–3.30 E. Wyn James

Eluned Morgan a Diwygiad 19053.30–4.00 TE4.00–4.30 Esyllt Nest Roberts de Lewis

Cyfrolau’n Siarad: Dirgelion Llyfrgell Coleg Camwy, Y Gaiman4.30–5.00 Llŷr Gwyn Lewis

Darllen y map: ysgrifennu creadigol yn y WladfaDydd Mawrth, 7 Gorffennaf 20159.30–9.45 Cyrraedd a chofrestu9.45–10.30 Walter Ariel Brooks

Y Drafod: prif bapur newydd Cymraeg y Wladfa, 1891–201510.30–11.00 COFFI11.00–11.30 Elvey MacDonald

‘Ffarwél i ddociau Lerpwl’11.30–12.00 Fernando Williams

An agricultural oasis in Patagonia: cultural and political implications

of the irrigation network built by the Welsh in the Chubut Valley12.00–12.30 Geraldine Lublin

‘Wi, wi, am Ŵyl y Glaniad’—y gymuned Gymreig yn Chubut

a dathliad yr 28ain o Orffennaf12.30–2.00 CINIO (trefniadau personol)2.00–2-30 David Williams

Non-Welsh immigration into the Welsh Settlement in Patagonia

during the first nine years of its history (1865–74)2.30–3.00 Guillermo Williams

Representations of the Welsh Settlement and its cultural heritage

in Chubut’s educational and historical literature3.00–3.30 Vilma Nanci Jones

Galés patagónico: estampas de una biografía casi sesquicentenaria

(Cymraeg Patagonia: darluniau mewn bywgraffiad dros tua 150 mlynedd)

[Yn Sbaeneg, gyda chyfieithu ar y pryd i’r Saesneg]3.30–4.00 TE4.00–5.00 Panel: ‘Trai a Gobaith’

Trafodaeth yng nghwmni Robert Owen Jones, David Williams

a Gareth Kiff dan gadeiryddiaeth Lois Dafydd.

Cynhelir perfformiadau o sioe Marc Rees, , cyd-gynhyrchiad gan Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales mewn cydweithrediad ag S4C, bob nos tan 11 Gorffennaf am 7.00pm (ac am 1.00pm ddydd Sadwrn, 11 Gorffennaf) yn Storfa’r Tŷ Opera Brenhinol ar Ystad Ddiwydiannol Aberaman, ger Abercwmboi yng Nghwm Cynon. Gellir prynu tocynnau trwy ffonio 029-2063-6464 neu arlein ar www.s4c.cymru/150/. Gweler hefyd www.marcrees.com.Nid oes unrhyw dâl am fynychu’r gynhadledd hon, ond gofynnir ichi lenwi’r ffurflen gofrestu isod a’i dychwelyd erbyn 26 Mehefin 2015.……………………………………………………………………………………………….Ffurflen gofrestru:Cynhadledd ‘Y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, 1865–2015’

Llun–Mawrth, 6–7 Gorffennaf 2015Enw: .................................................................................................……….......Cyfeiriad: .....................................................................................………..............................................................................................................….….................E-bost: .............................................................................................……….......Bwriadaf fynychu’r Gynhadledd:

□ Dydd Llun, 6 Gorffennaf

□ Dydd Mawrth, 7 Gorffennaf

□ Y ddau ddiwrnodNodwch os byddwch am ddefnyddio offer cyfieithu-ar-y-pryd:

□ Cymraeg i Saesneg

□ Sbaeneg i Saesneg

Dychweler y ffurflen hon erbyn dydd Gwener, 26 Mehefin 2015 at:

Yr Athro E. Wyn James, Canolfan Uwchefrydiau Cymry America, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

(e-bost: JamesEW@caerdydd.ac.uk)
Ble?: yn Ystafell 2.01, Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU
Cyswllt: Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Athro E. Wyn James, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU (JamesEW@caerdydd.ac.uk; 029-2087-4710)

Sain De America - Cyngerdd nos Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
08 Gor. 2015 7.45

Mae’r delynores enwog Catrin Finch yn ymuno â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i gyflwyno rhaglen o gerddoriaeth o Dde America. Yn ystod y cyngerdd bydd Premiere y Byd o waith newydd gan Hector MacDonald o dalaith Chubbut ym Mhatagonia i ddathlu pen-blwydd 150 mlynedd sefydlu’r Wladfa yn yr Ariannin.

Pris tocynnau: £28/£22
Ble?: Pafiliwn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
Cyswllt: 01978 862000 : info@international-eisteddfod.co.uk
manylion...

Patagonia - Dathliad Gala
12 Gor. 2015 19.30

Cantorion Ardwyn Caerdydd yn cyflwyno Patagonia - Dathliad Gala yn cynnwys premiere byd o'r gwaith comisiwn Patagonia gan Catrin Finch i gor a thelyn yn cael ei berfformio gan Catrin Finch. Tocynnau £15/£12
Ble?: Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru
Cyswllt: Tocynnau 03700 101 051

Gwasanaeth Dathlu 150 Y Wladfa yn Llanuwchllyn
23 Gor. 2015 19.00

Gwasanaeth Dathlu 150 yn yr Hen Gapel, Llanuwchllyn (ble mae bedd Michael D. Jones), ar nos Iau, 23 Gorffennaf 2015. Llywyddir gan y Parchg Ddr R. Alun Evans, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, a bydd anerchiad gan y Dr Dafydd Tudur, Derwen-gam. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Yr Hen Gapel, Llanuwchllyn

Cerddoriaeth o Gymru ac Ariannin - Gwenan Gibbard a Rhisiart Arwel
24 Gor. 2015 19.30

Noson hwyliog ar ffurf cabaret yn theatr Galeri gyda’r ddau gerddor Rhisiart Arwel a Gwenan Gibbard. Yn dilyn ymweliad yn gynharach eleni â’r Wladfa, dyma gyfle i rannu profiadau a cherddoriaeth o Gymru a De America mewn awyrgylch anffurfiol. Bydd bar Galeri’n gweini gwin o Batagonia ar y noson!
Ble?: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ
Cyswllt: 01286 685 250 post@galericaernarfon.com
manylion...

Gŵyl y Glaniad 2015
25 Gor. 2015

Gŵyl y Glaniad yn Galeri, Caernarfon. Gyrrir manylion i aelodau o'r Gymdeithas yn nhymor yr haf.
Ble?: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon
Cyswllt: Ceris Gruffudd Rhoshelyg@btinternet.com
manylion...

Ein taith i'r byd newydd
25 Gor. 2015 10.00-17.00 - 11 Hyd. 2015

Arddangosfa Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn Amgueddfa'r Glannau, Abertawe Dathlu 150 mlwyddiant sefydlu’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Dilynwch hanes teithwyr y Mimosa a dod i ddeall beth wnaeth iddynt adael eu cartrefi a theithio i bellter byd.

Mynediad am ddim
Ble?: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Ffordd Ystumllwynarth Ardal Forwol Abertawe SA1 3RD
Cyswllt: Ffôn: (029) 2057 3600 Ffacs: (029) 2057 3602
manylion...

Fiesta Aber-Esquel
28 Gor. 2015 12.00-21.00

Bydd Cymdeithas Aberystwyth ac Esquel: Pobl mewn Partneriaeth (AEPPA) yn trefnu nifer o ddigwyddiadau yn y dref i ddathlu 150 mlynedd ers sefydlu'r Wladfa Gymreig ar ddydd Mawrth, 28ain Gorffennaf.

Cynhelir cyfres o weithgareddau awyr agored, gan gynnwys cerddoriaeth, adrodd straeon ac eitemau dawns ar safle Llys y Brenin, bydd yn apelio i'r hen a'r ifanc, pobl lleol a dwȃd, ac yn gyfle gwych i flasu diwylliant Cymreig ac Archentaidd.Mae'r Gymdeithas yn cydweithio yn agos gydag Amgueddfa Ceredigion i drefnu gweithgareddau a gweithdai ar gyfer plant ysgol lleol sy'n cyd-fynd â themȃ yr arddangosfeydd haf eleni, sef bywyd morwrol a mudo.Bydd Panel Ieuenctid Treftadaeth Ceredigion (CHYP) yn cynnal gweithdai hwyliog yn yr amgueddfa ar y 22ain a'r 23ain Gorffennaf, yn ogystal ag ar y diwrnod ei hun. Dywedodd Anna Evans, Swyddog Addysg Amgueddfeydd Ceredigion:


Cyswllt: Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Gaynor Jones 07775 847710

Caneuon gwerin Patagonia
03 Awst 2015 15.00

Traddodir Darlith Goffa Amy Parry-Williams gan Dr Rhiannon Ifans ar 'Ganeuon Gwerin Patagonia'
Ble?: Pabell y Cymdeithasau, Maes yr Eisteddfod Meifod
Cyswllt: Ysgrifennydd y Gymdeithas Dr Rhiannon Ifans Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ rhiannon.ifans@gmail.com
manylion...

O Gymru I'r Wladfa - Rhisiart Arwel a Gwenan Gibbard
05 Awst 2015 16.00Y Lle Celf

O Gymru i’r Wladfa: Awr gartrefol o gerddoriaeth o Gymru a’r Ariannin yng nghwmni Rhisiart Arwel a Gwenan Gibbard. Seiniau’r gitâr a’r delyn yn uno i ddathlu 150 o flynyddoedd ers sefyldu’r Wladfa Gymreig.
Ble?: Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Meifod
manylion...

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Cymru-Ariannin
06 Awst 2015 14.00-15.30

CYfarfod Blynyddp; Cymdeithas Cymru-Ariannin ; sgwrs gan Eirionedd Baskerville - Y Mimosa a'r fintai Gyntaf
Ble?: Pabell y Cymdeithasau 1, Maes yr Eisteddfod Meifod
Cyswllt: Ceris Gruffudd Rhoshelyg@btinternet.com

Theatr Patagonia
09 Awst 2015 - 23 Awst 2015

Taith Theatr Patagonia - prosiect ar y cyd rhwng Theatr Clwyd ac Urdd Gobaith Cymru. Bydd 17 o Gymru a phump o'r Wladfa yn y cynhyrchiad.

Eirionedd Baskerville - Y Mimosa a'r fintai Gyntaf
13 Awst 2015 19.30

Un o sgyrsiau haf Amgueddfa Forwrol Llŷn, Nefyn
Ble?: Amgueddfa Forwrol Llŷn, Eglwys y Santes Fair, Nefyn, Gwynedd, LL53 6LB
Cyswllt: [t] 01758 721313 [e] post@llyn-maritime-museum.co.uk
manylion...

HOLA! Drama newydd am antur y Cymry yn Mhatagonia gan Arad Goch!
07 Medi 2015 - 18 Ion. 2015

HolaHola

Wrth i Gymru ddathlu 150 mlwyddiant y Cymry a hwyliodd i Batagonia, mae ARAD GOCH yn falch o gyhoeddi drama newydd sbon.Bydd HOLA! yn berfformiad rhyngweithiol, ac mae'n rhoi cyfle i blant a theuluoedd y Gymru gyfoes i brofi antur ein cyn deidiau, wrth iddyn nhw hwylio draw i Batagonia i chwilio am fywyd newydd. Bydd y perfformiad yn rhannu'r wefr, yr ofnau a'r gobeithion ac yn gyfle i ddathlu ein perthynas gyda'r Wladfa.Cynhelir perfformiadau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac mae'r perfformiad hefyd ar gael i deithio i neuaddau cymunedol ledled Cymru.O safbwynt addysgiadol, bydd y cynhyrchiad yn cynorthwyo i ddatblygu sgiliau llythrennedd y plant, ac hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes a daearyddiaeth. Bydd adnoddau arbennig a gweithgareddau cyfranogol ar gael i ysgolion.Awdur y ddrama yw Mari Rhian Owen, Actores Rheoli yn Arad Goch. Mae Mari yn teithio Cymru yn cynnal gweithdai iaith trwy ddrama i ysgolion ac mae ei sgriptiau blaenorol yn cynnwys MERCHED Y GERDDI a THE GOOD BIG CREDO.Mae'r cynhyrchiad ar daith o'r 7.9.15 - 18.12.15 -

9.10.15 Amgueddfa Nefyn 01758 721313

16.10.15 Neuadd y Dref, Llangefni 01248 725700

18.10.15 Chapter, Caerdydd 029 2030 4400

24.10.15 Neuadd y Dref, Dinbych 01745 812822Bydd y perfformiadau uchod yn y Gymraeg.

Rhagor o berfformiadau i’w cyhoeddi’n fuan
Cyswllt: Swyddog Cyswllt Ysgolion, Anne Evans: anne@aradgoch.org ; neu'r Swyddog Marchnata Heulwen Davies; heulwen@aradgoch.
manylion...

Ymfudwyr Cwm Cynon i'r Wladfa ym 1865
19 Hyd. 2015 19.00

Sgwrs gan D. L. Davies i Gymdeithas Hanes Hirwaun yn Llyfrgell Aberdar am 'Ymfudwyr Cwm Cynon i'r Wladfa ym 1865'. Saesneg fydd iaith y noson
Ble?: :Llyfrgell Hirwaun
Cyswllt: Mrs Hillary Boulton, 5, Harris Street, Hirwaun, CF44 9NP 01685-813255 hillaryboulton@yahoo.co.uk
manylion...

Pererindod Patagonia 2015 - Taith y Dathlu
29 Hyd. 2015 - 12 Tach. 2015

Am fanylion cysyllter fel isod. Defnyddir elw'r daith i hyrwyddo Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut.

Taith y DathluTaith y Dathlu
Cyswllt: Elvey MacDonald, Haulfan, Maes Carrog, LLANRHYSTUD, Ceredigion SY23 5AL 01974 202052 ElveyMac@aol.com

Ysgol Undydd yr Hydref Cymdeithas Hanes Morgannwg
31 Hyd. 2015

'Ysgol Undydd yr Hydref ' Cymdeithas Hanes Morgannwg fydd yn archwilio'r cyswllt rhwng Morgannwg a rhai o ymfudwyr cynharaf Y Wladfa. Y siaradwyr (yn nhrefn yr wyddor hyd yn hyn) fydd Eirionedd Baskerville, Aberystwyth, fydd yn taflu trosolwg ar deuluoedd y sir ymysg yr ymfudwyr cyntaf; David Leslie Davies, Aberdar, fydd yn trafod cyfraniad y Parchg Abraham Matthews, 1832-99, i'r fenter Wladfaol, a'r Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd, fydd yn trafod gyrfa y Parchg David Stephen Davies yng nghyswllt Y Wladfa. Saesneg fydd iaith y gynhadledd. Ceir manylion llawnach (e.e. amseru pethau, ac union deitlau/trefn y papurau) o gysylltu a'r Ysgrifennydd - gweler isod.
Ble?: Gwesty Cwrt Coleman, ger Pen-y-bont ar Ogwr.
Cyswllt: Ysgrifennydd y Gymdeithas, Paul Reynolds, ar paulreynolds44@googlemail.com
manylion...

Cerddwn ymlaen
17 Tach. 2015 - 26 Tach. 2015

"Ar ôl adolygiad manwl, mae pwyllgor Cerddwn Ymlaen wedi penderfynu gohirio y daith gerdded ym Mhatagonia yn 2015 ac edrychwn i ail-drefnu’r digwyddiad ar gyfer 2016."


Ble?: Talaith Chubut, Patagonia
Cyswllt: 01970 631737
manylion...

Trek efo Shane Williams tuag at Velindre
17 Tach. 2015 - 27 Tach. 2015


Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com
manylion...

Trek efo Rhod Gilbert tuag at Velindre
22 Tach. 2015 - 02 Rhag. 2015


Ble?: http://www.velindrefundraising.com/patagoniatrek2015
Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com

Dadorchuddio plac yng Nghwm Cynon i goffau rhai oedd ar y Mimosa.
28 Tach. 2015 10.30 - 13.00

Dadorchuddiad plac ar gapel Siloa, Aberdar, i goffau'r 57 ymfudwr a ymadawodd a Chwm Cynon ym 1865 i hwylio ar y Mimosa er mwyn sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Daw Elvey MacDonald ac Elvira Moseley (nee Austin)- dau ddisgynnydd i ymfudwyr Aberpennar - i'w ddadorchuddio. Cynhelir digwyddiad cyhoeddus dwyieithog yr un pryd, gydag Elvey, Elvira a D.L. Davies yn dweud gair a phwyllgor y papur bro Clochdar yn darparu croeso. Dyluniwyd y plac ac mae apel mewn llaw i'w ariannu.
Ble?: Capel Siloa, Aberdar
Cyswllt: D. L. Davies 01685 873226 dldaman5@gmail.com

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration