Digwyddiadur


Arddangosfa ar Batagonia - Prifysgol Bangor
18 Mai 2015 - 31 Rhag. 2015

Deunydd o gasgliadau Adran Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor
Ble?: Prifysgol Bangor
manylion...

Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
23 Mai 2015 - 12 Rhag. 2015

CYnhelir arddangosfa 'Patagonia' yn Anecs Oriel Gregynog rhwng 23 Mai – 12 Rhagfyr
Ble?: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Cyswllt: gofyn@llgc.orrg.uk
manylion...

Trek efo Shane Williams tuag at Velindre
17 Tach. 2015 - 27 Tach. 2015


Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com
manylion...

Trek efo Rhod Gilbert tuag at Velindre
22 Tach. 2015 - 02 Rhag. 2015


Ble?: http://www.velindrefundraising.com/patagoniatrek2015
Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com

Dadorchuddio plac yng Nghwm Cynon i goffau rhai oedd ar y Mimosa.
28 Tach. 2015 10.30 - 13.00

Dadorchuddiad plac ar gapel Siloa, Aberdar, i goffau'r 57 ymfudwr a ymadawodd a Chwm Cynon ym 1865 i hwylio ar y Mimosa er mwyn sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Daw Elvey MacDonald ac Elvira Moseley (nee Austin)- dau ddisgynnydd i ymfudwyr Aberpennar - i'w ddadorchuddio. Cynhelir digwyddiad cyhoeddus dwyieithog yr un pryd, gydag Elvey, Elvira a D.L. Davies yn dweud gair a phwyllgor y papur bro Clochdar yn darparu croeso. Dyluniwyd y plac ac mae apel mewn llaw i'w ariannu.
Ble?: Capel Siloa, Aberdar
Cyswllt: D. L. Davies 01685 873226 dldaman5@gmail.com

Noson Cangen y De
03 Rhag. 2015 19.30

Dathlu’r Nadolig yn y Plymouth Arms, Sain Ffagan am 7.30. Noson fywiog, Santa cudd (pawb i brynu anrheg gwerth £1), cystadleuaeth llinell goll ayb. A wnewch chi adael i mi wybod os ydych am ddod mor fuan a phosib os gwelwch yn dda gan fod angen niferoedd ar y bwyty.
Ble?: Plymouth Arms, Sain Ffagan
Cyswllt: Eiry Palfrey eirypalfrey@yahoo.co.uk

Cristnogaeth a’r Wladfa - seminar yng Nghaerdydd
10 Rhag. 2015 19.00

Un o gyfres newydd o seminarau yn Ysgol y Gymraeg: 'Cymru, Cristnogaeth a'r Celfyddydau'.

Bwriad y seminarau yw creu gofod ysgolheigaidd i drafod gweithiau creadigol Cristnogol, boed hynny yn llenyddiaeth neu llunyddiaeth.

E. WYN JAMES - ‘Cristnogaeth a’r Wladfa’Cynhelir y seminarau yn ystafell 2.03 yn Adeilad John Percival am 7yh.Mae croeso mawr i bawb ymuno â ni.
Ble?: Ystafell 2.03 yn Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd
Cyswllt: 02920 870637 thomascr9@caerdydd.ac.uk

Mimosa - perfformiad ychwanegol Nadolig
20 Rhag. 2015 19.00

Mae'r Sioe Nadolig Arbennig Mimosa ar werth nawr yma yn Theatr Clwyd.20 Ragfyr 2015

7.00yh

Trwy'r Swyddfa Docynnau yn unig: 01352 701521Tocynnau: £12.00 (o flaen y llwyfan), £10.00 (balconi) a £5.00 (ar fainc – addas at blant)


Ble?: Theatr Clwyd
Cyswllt: Swyddfa Docynnau : 01352 701521

Noson Cangen y De
16 Chwe. 2016 19.30

Noson yng nghwmni Jon Gower (awdur Gwalia Patagonia)
Ble?: Eglwys Gyfanol Treganna
Cyswllt: Eiry Palfrey eirypalfrey@yahoo.co.uk

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration