Dolenni


GWEFANAU DDATHLU

Dathlu 150 Gwefan Dathlu 150 mlwyddiant y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia

Gwefan canmlwyddiant a hanner y Wladfa Gymreig Gwefan swyddogol Pwyllgor Dathlu Chubut

ARALL


Wicipedia -Y Wladfa

Rhestr o lyfrau ac erthyglau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru Rhestr o lyfrau ac erthyglau am Y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, De America. Mae gan y Llyfrgell hefyd restr fanwl o'i daliadau o gylchgronau Gwladfaol yn cynnwys y papur newydd Y Drafod (1891-)

Rhestr o lawysgrifau, llythyrau a thraethodau ymchwil yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymwneud a'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonial Rhestr o lawysgrifau, llythyrau ac erthyglau am Y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, De America.

Cymru a'r byd Mudiad a sefydlwyd ym 1948 fel Undeb y Cymry ar Wasgar i feithrin cysylltiadau rhwng Cymry tramor a chartref.

Y Cyngor Prydeinig Y Cyngor Prydeinig sydd yn gweinyddu Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut gyda chefnogaeth Canolfan Dysgu Cymraeg, Prifysgol Caerdydd a Chymdeithas Cymru-Ariannin; cyllidir y prosiect gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Yn 2013 ymgorfforwyd Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut yng nghynllun newydd ehangach Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei adnabod dan yr enw Addysg Rhyngwladol Cymru.

Cronfa Mari a Pryderi ar gyfer Patagonia De America

Menter Patagonia Datblygu'r defnydd o'r Gymraeg yn y Wladfa.

Cymdeithas Dewi Sant Trelew

Cymdeithas Ladin Americanaidd Abertawe

Coleg Llanymddyfri Trwy garedigrwydd David Gravell cynigir Profiad Diwylliannol er cof am Tom Gravell i fyfyrwyr o'r Wladfa.

Canolfan Uwchefrydiau Cymry America, Prifysgol Caerdydd

Mynegai i straeon am Batagonia ar dudalennau BBC Cymru a'r Byd

Glaniad Delweddau a storiau am y Gwladfeydd Cymreig ym Mhatagonia.

Lluniau o'r Dyffryn Isaf

Eisteddfod y Wladfa Eisteddfod y Bobl Ifanc yn y Gaiman ym Medi fel arfer.
Eisteddfod y Wladfa; gohiriwyd cynnal Eisteddfod 2020 yn Nhrelew hyda 2021 oherwydd COVID 19.

Eisteddfod Mimosa, Porth Madryn Sefydlwyd yr Eisteddfod yn 2004. Cynhelir un 2020 ar 8 Awst 2020.

Eisteddfod Trevelin Gohiriwyd Eisteddfod 2020 oedd i fod ar 1 a 2 Mai. Bwriadwyd ei cynnal yn Awst ond erbyn hyn cyhoeddwyd y bydd ar 20-21 Tachwedd 2020. Dyddiad cau y cystadlaethau llenyddol fydd 23 Hydref.

Patagonia Instrument Project Cymdeithas elusennol yng Nghymru sy'n darparu offerynnau cerddorol ar gyfer grwpiau ieuenctid ac ysgolion ym Mhatagonia.

Teithiau Tango Cwmni teithiau i'r Wladfa

AndesCeltig Cwmni teithio yn y Wladfa

Welsh Patagonia Cwmni teithio yn y Wladfa

Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd
Gwefan brawf ar gyfer y corpora sgyrsiol a gasglwyd gan y Ganolfan ESRC dros Ymchwil i Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd ym Mhrifysgol Cymru Bangor
     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration