Cangen y De

Mae y gangen yn cyfarfod sawl gwaith yn ystod y flwyddyn y llynedd – rhai yn gyfarfodydd cymdeithasol i groesawu rhai o'r Wladfa sydd draw. Hyrwyddir y gangen ar Facebook. Yn y cyfarfod blynyddol diwethaf ar 14 Mai 2014 etholwyd yn swyddogion am y flwyddyn nesaf:

Cadeirydd – Gwilym Roberts (tan ddiwedd 2015)
Is-Gadeirydd – Walter Brooks
Ysgrifennydd - Eiry Palfrey
Trysorydd – Bob Puw
AELODAU O’R PWYLLGOR: Elin Rhys, Lois Dafydd, Elliw Richards, Elvira Moseley,Dafydd Griffiths, Sandra De Pol.

Os nad ydych eisoes yn clywed am gyfarfodydd y gangen cysylltwch â


Cyfarfodydd Cangen y De


Patricia Ramos , Tir Halen; Norma Ester Price o Ysgol yr Hendre, Trelew a Liliana Carballo, Esquel sydd yng Nghymru tan Mawrth 22ain i arsylwi.
Gareth Miles yn annerch yn y Cyfarfod Blynyddol
Asado Rhiwbeina
Y Parchg Eirian Wyn Lewis yn trafod bywyd a gwaith Eluned Morgan i Gangen y De Cymdeithas Cymru-Ariannin, Nos Fercher Tachwedd 13eg 2013     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration