Cangen y De

Mae y gangen yn cyfarfod sawl gwaith yn ystod y flwyddyn – rhai yn gyfarfodydd cymdeithasol i groesawu rhai o'r Wladfa sydd draw. Hyrwyddir y gangen ar Facebook.
Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol ar 17 Mai 2017 ac etholwyd y swyddogion canlynol.

Cadeirydd: Lois Dafydd
Is-gadeirydd: Elvira Moseley
Ysgrifennydd: Eiry Palfrey
Trysorydd: Bob Puw
Aelodau’r Pwyllgor: Sandra De Pol, Azul De Pol, Dafydd Griffiths, Elliw Richards, Miriam Jones Tilsley a Gwilym Roberts.

Os nad ydych eisoes yn clywed am gyfarfodydd y gangen cysylltwch â

Cyfarfodydd Cangen y De


Patricia Ramos , Tir Halen; Norma Ester Price o Ysgol yr Hendre, Trelew a Liliana Carballo, Esquel sydd yng Nghymru tan Mawrth 22ain i arsylwi.
Gareth Miles yn annerch yn y Cyfarfod Blynyddol
Asado Rhiwbeina
Y Parchg Eirian Wyn Lewis yn trafod bywyd a gwaith Eluned Morgan i Gangen y De Cymdeithas Cymru-Ariannin, Nos Fercher Tachwedd 13eg 2013     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration