Cangen y De


2019/20
Ar Fai 15fedcawson ni ein swyno gan straeon Gwenno Rees am ei blwyddyn llawn digwyddiadau fel Swyddog Datblygu’r Cynllun yn y Dyffryn y llynedd. Roedd hi’n noson lwyddiannus yng nghwmni nifer o gyfeillion.
Byddwn yn cyfarfod unwaith eto ar y 9fed o Orffennaf er mwyn croesawu Florencia Zaldegui o’r Gaiman. Bydd Florencia’n mynychu Cwrs Dwys Prifysgol Caerdydd ym mis Gorffennaf. Byddwn hefyd yn dathlu Diwrnod Annibyniaeth yr Ariannin ar yr un pryd.
Mae ymgyrch i ddenu mwy o aelodau’r Gymdeithas wedi dechrau. Y bwriad ydy cynnal digwyddiadau misol o bosib a fydd yn apelio’n ehangach i drigolion Caerdydd a thu hwnt. ”

Yn y Cyfarfod Blynyddol dewiswyd
Cadeirydd:Sandra De Pol
Is-Gadeirydd: Rhisiart Arwel
Ysgrifennydd:Eiry Palfrey
Trysoryddion:Elliw ac Oswyn Richards
Ail ethol aelodau’r Pwyllgor. Dafydd Griffith, Iwan Madog, Gwilym Roberts, Azul Maite,Bob Pugh, Miriam Tilsley, Pat a Gerallt Nash a Shirley Williams). Am fwy o wybodaeth cysylltwch eirypalfrey@gmail.comCyfarfodydd Cangen y De


Patricia Ramos , Tir Halen; Norma Ester Price o Ysgol yr Hendre, Trelew a Liliana Carballo, Esquel sydd yng Nghymru tan Mawrth 22ain i arsylwi.
Gareth Miles yn annerch yn y Cyfarfod Blynyddol
Asado Rhiwbeina
Y Parchg Eirian Wyn Lewis yn trafod bywyd a gwaith Eluned Morgan i Gangen y De Cymdeithas Cymru-Ariannin, Nos Fercher Tachwedd 13eg 2013     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration