Cangen Môn ac Arfon

Sefydlwyd y gangen ym mis Chwefror 1988 gyda 14 o aelodau.  Y bwriad oedd bod yn ddolen gyswllt yn yr ardal hon i’r rhai fyddai ar ymweliad o’r Wladfa a dyna ein bwriad hyd heddiw.
 
Erbyn hyn mae gennym dros hanner cant o aelodau sy’n dod atom yn rheolaidd o bell ac agos. Rydym yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn gyda chyfarfod yr hydref a’r haf yn festri Capel Penuel, Lôn Cariadon, Bangor a chyfarfod y gwanwyn yn swper i ddathlu Gŵyl Ddewi.
 
Roedd cyfarfod Mehefin 2013 yn Gyfarfod Blynyddol ac etholwyd y swyddogion a ganlyn:
Cadeirydd: Gareth Tilsley
Is gadeirydd: Nia Wyn Williams
Trysorydd: Gareth Ff Roberts
Ysgrifennydd: Cathrin Williams


Swper Dathlu
Nos Wener 25 Hydref yng Nghanolfan Reolaeth Prifysgol Bangor cafwyd swper i ddathlu 25 mlynedd o fodolaeth y gangen. Bu’n noson ddifyr iawn gyda thros 40 yno’n mwynhau pryd o fwyd yng nghwmni ein gŵr gwâdd, Arfon Gwilym, fu’n sôn am ei ymweliad â’r Wladfa a chanu nifer o ganeuon gwerin. Yn ystod y noson rhoddwyd blodau i dair fu gyda’r gymdeithas o’r dechrau un ac i’r ysgrifennydd sydd wedi bod yn ei swydd drwy gydol y 25 mlynedd.
Os am fanylion am y gangen gellir galw 01248 712576 neu e-bostio cathrin@porthaethwy.plus.com.


Cyfarfod Cangen Môn ac Arfon


Cyfarfod blynyddol 2013
Cyfarfod blynyddol 2013
Aelodau yn mwynhau
3 fu yno o’r dechrau ac sy’n dal i ddod - Eirian Larsen, Olwen Jones, a Nia Wyn Williams gyda C Williams - un o'r sylfaenwyr. Y sylfaenwyr eraill oedd Ken Jones, Robin Roberts, a Sian Gwenllian.

Arfon Gwilym yn diddanu
Cathrin Williams wedi derbyn blodau
     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration