Cyfndrefn

Llywyddion Anrhydeddus
Y Fns Elan Jones
Y Bnr Elvey McDonald

Llywydd
Y Fns Menna George

Cadeirydd
Y Fns Nans Rowlands (2016/7-2018/19)

Is-gadeirydd
Y Fns Glory Roberts (2016/7-2018/9)

Ysgrifennydd
Y Bnr Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HE
(01970) 828017 e-bost:

Trysorydd
Y Bnr Huw Antur Edwards, Llwyn Celyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7TW

Pwyllgor Gwaith 2018/2019
Y Parchg Eirian Lewis (hyd 2019)
Y Fns Glory Roberts (hyd 2019)
Y Fns Nans Rowlands (hyd 2019)
Y Fns Lois Dafydd (hyd 2020)
Y Fns Hazel Charles Evans (hyd 2020)
Y Fns Menna George (hyd 2020)
Y Fns Eluned Owen Grandis (hyd 2021)
Y Fns Elvira Moseley (hyd 2021)
Y Fns Eleri Roberts (hyd 2021)

Cynrychiolwyr
Y Fns Mary Price ( Undeb Cymru a'r Byd)
Y Bnr Richard Snelson (Cangen Clwyd)
Y Fns Sandra De Pol (Cangen y De)
Y Fns Cathrin Williams (Cangen Môn ac Arfon)

Cyfetholwyd
Y Bnr Rhisiart Arwel (2016/7-2018/19)
Y Bnr Marc Phillips (2016/7-2018/19)
]
     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration