Cyfndrefn

Llywyddion Anrhydeddus
Y Fns Elan Jones
Y Bnr Elvey McDonald

Llywydd
Y Fns Menna George

Cadeirydd
Y Fns Glory Roberts (2019/20-2021/2)

Is-gadeirydd
Y Fns Lois Dafydd (2019/20-2021/2)

Ysgrifennydd
Y Fns Siwan Evans,
Maes y Llan, Bryniau Hendre, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6BA 07813 501699
e-bost:

Cyn ysgrifennydd
Y Bnr Ceris Gruffudd, Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HE 01970 828017
e-bost:


Trysorydd
Y Bnr Richard Snelson, 1 Llys Dyffryn, Dinbych, LL16 4BB

Pwyllgor Gwaith 2021/2022
Y Parchg Eirian Lewis (hyd 2022)
Y Fns Glory Roberts (hyd 2022)
Y Fns Nans Rowlands (hyd 2022)
Y Fns Lois Dafydd (hyd 2023)
Y Fns Hazel Charles Evans (hyd 2023)
Y Fns Menna George (hyd 2023)
Y Fns Eluned Owen Grandis (hyd 2024)
Y Fns Elvira Moseley (hyd 2024)
Y Fns Eleri Roberts (hyd 2024)

Cynrychiolwyr
Y Bnr Dwyryd Williams (Undeb Cymru a'r Byd)
Y Bnr Richard Snelson (Cangen Clwyd)
Y Fns Sandra De Pol (Cangen y De)
Y Fns Cathrin Williams (Cangen Môn ac Arfon)
Y Bnr Elfed Davies (Cangen Sir Gâr)

Cyfetholwyd
Y Bnr Rhisiart Arwel (2019/20-2021/22)
Y Bnr Marc Phillips (2019/20-2021/22)
Y Fns Judith Jones (2019/20-2021/22)
Y Fns Elliw Baines-Roberts (2021/22-2023/24) ]
     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration