Cyfndrefn

Llywyddion Anrhydeddus
Y Fns Elan Jones
Y Bnr Elvey McDonald

Llywydd
Y Fns Menna George

Cadeirydd
Y Fns Glory Roberts (2019/20-2021/2)

Is-gadeirydd
Y Fns Lois Dafydd (2019/20-2021/2)

Ysgrifennydd
Y Bnr Ceris Gruffudd
Rhos Helyg, 23 Maesyrefail, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HE
(01970) 828017 e-bost:

Trysorydd
Y Bnr Richard Snelson, 1 Llys Dyffryn, Dinbych, LL16 4BB

Pwyllgor Gwaith 2019/2020
Y Fns Lois Dafydd (hyd 2020)
Y Fns Hazel Charles Evans (hyd 2020)
Y Fns Menna George (hyd 2020)
Y Fns Eluned Owen Grandis (hyd 2021)
Y Fns Elvira Moseley (hyd 2021)
Y Fns Eleri Roberts (hyd 2021)
Y Parchg Eirian Lewis (hyd 2022)
Y Fns Glory Roberts (hyd 2022)
Y Fns Nans Rowlands (hyd 2022)

Cynrychiolwyr
Y Fns Mary Price ( Undeb Cymru a'r Byd)
Y Bnr Richard Snelson (Cangen Clwyd)
Y Fns Sandra De Pol (Cangen y De)
Y Fns Cathrin Williams (Cangen Môn ac Arfon)
Y Bnr Elfed Davies (Cangen Sir Gâr)

Cyfetholwyd
Y Fns Elliw Baines-Roberts (2018/9-2020/21)
Y Bnr Rhisiart Arwel (2019/20-2021/22)
Y Bnr Marc Phillips (2019/20-2021/22)
Y Fns Judith Jones (2019/20-2021/22) ]
     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration