Cymdeithas Cymru-Ariannin

Sefydlwyd Cymdeithas Cymry Ariannin ym 1939 gan rai a oedd â chysylltiad â'r Wladfa Gymreig yn Chubut er mwyn bod yn ddolen gyswllt rhwng y ddwy wlad. Newidiwyd yr enw yn 1999 i Cymdeithas Cymru-Ariannin i adlewyrchu aelodaeth a gweithgareddau'r Gymdeithas heddiw.

Gair o'r Gadair

Cewch ddarllen cyflwyniad i'r Gymdeithas a'r wefan yma

Dathliad 150 o Flynyddoedd

Yn y flwyddyn 1865 hwyliodd dros gant a hanner o Gymry, yn wyr, gwragedd a phlant, o Lerpwl i wlad newydd ddiffaith yn Ne America. Pobl galed a phenderfynol oedd y Cymry hyn a hwyliodd ar y llong Mimosa, ac er iddynt gyrraedd gwlad ddiffaith ddiannedd heb na chanolfan na chymdeithas barod ar eu cyfer, trwy chwys a llafur llwyddasant i greu yno gymdeithas newydd. Troesant y tir diffaith yn ardd a'i throsglwyddo i'w disgynyddion sydd hyd heddiw yn byw yn y rhan honno o'r Ariannin a elwir Patagonia.

Yn 2015, mae y Gymdeithas yn dathlu 150 o flynyddoedd y Wladfa. Gweler rhestr o ddigwyddiadau ar y dde a'r golofn NEWYDDION oddi tanynt. Cynoeddwyd Cydymaith i'r Wladfa Gymreig gan Eirionedd Baskerville - mae i'w gweld o fynd i Y Wladfa uchod a dewis Hanes y Wladfa ac mae ar waelod y tudalen.

Cewch ddarllen mwy am y dathliadau 150 mlynydd yma.

Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut

Mae Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut yn weithredol ers deunaw mlynedd bellach a chyfrannodd yn helaeth tuag at gynnal a hybu’r Gymraeg a'i diwylliant yn y Wladfa.Wrth gymharu’r sefyllfa â’r hyn a fodolai yn 1996 y gwelir gliriaf ystod, dwyster a natur dylanwad y Cynllun ar fywyd yn gyffredinol. Cewch ddarllen mwy am y gynllun yma


Tŷ Camwy

Cyflwynodd bechgyn y Bwthyn Bach ddrws newydd i Dŷ Camwy-, lleoliad llawer o ddosbarthiadau Cymraeg y Gaiman.

DRWS

O goed y paith, a’u hiaith iach – y’i codwyd,
un cadarn ei linach,
a daw bechgyn y Bwthyn Bach
eto i’w agor yn lletach.

Iwan Llwyd.
25:11:2004
Y Gaiman
Cyhoeddwyd gyda chaniatâd Nia Llwyd.
Cael gwers a the yn Nhrevelin yn yr ardd ar ddiwrnod o haf gydag Iwan Madog.
Dathlu pen-blwydd Trevelin, Tachwedd 25ain 2010
Criw dosbarthiadau Esquel enillodd dystysgrifau yn Eisteddfod y Wladfa 2003 am sgets, ysgrifennu a chyfieithu gyda Nesta Davies eu hathrawes
Drws Tŷ Camwy
Cewch weld llawer mwy o luniau yn yr Oriel

Newyddion
Enillwyr Medi 2021 Y Clwb Cyfeillion
Dyma enillwyr Medi y Clwb Cyfeillion Stori llawn

Enillwyr Gwyl y Glaniad 2021 Clwb Cyfeillion
Dyma enillwyr Clwb Cyfeillion Cymdeithas Cymru-Ariannin Gwyl y Glaniad 2021 Stori llawn

Enillwyr Nadolig 2020 Clwb Cyfeillion
Dyma enillwyr Clwb Cyfeillion Cymdeithas Cymru-Ariannin Stori llawn


     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration